Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Porządek ich.

Jeżeli zgromadzenie ma dwa zebrania w niedzielę i dwa w ciągu tygodnia, czyli razem cztery zebrania w ciągu siedmiu dni, to jakie radziłbyś stosować lekcje i w jakiej ilości dla tych zebrań?

Moją radą byłoby, że środek tygodnia będzie dobrym czasem na zebranie świadectw - na zebranie modlitw, chrześcijańskiej społeczności i wzajemnej przyjaźni. Nie jest to tylko zebranie świadectw ale także, skupieniem serc współczujących, jakie się osiąga na takich zebraniach i o tym należy pamiętać. Potem sądzę, że badania beriańskie będą dobre, jak to poprzednio radziliśmy. Następnie, zależałoby od materiału w danej klasie, od zdolności poszczególnych członków itp., czy byłoby dobrze spróbować publiczny wykład lub nie. W niektórych wypadkach może to być zupełnie właściwą rzeczą ale w innych może okazać się nierozsądnym. Sądzę, że musimy uznawać, iż istnieje taka rzecz jak naturalna zdolność do nauczania i że tylko ci, którzy posiadają taką zdolność powinni nauczać; oraz że każdy, kto takiej zdolności ale posiada, lepiej nie powinien brać się do nauczania a raczej podjąć coś w rodzaju badań beriańskich. Nawet te badania wymagają pewnych zdolności do nauczania i przewodniczący potrzebuje sam badać aby mógł odpowiednio prowadzić zebranie, Nie sądzę aby było właściwe z mojej strony radzić wam bardziej szczegółowo co do charakteru wszystkich waszych zebrań, oprócz tego że zebrania świadectw dobrze jest mieć raz na tydzień. Badania beriańskie także są dobre o tyle, że klasa otrzymuje z nich korzyści duchowe i wszyscy powinni być zachęcani do otwartego wypowiadania się, a jeśli zachodzi potrzeba, próbować różne inne sposoby żeby przekonać się co jest dla klasy najkorzystniejsze i najbardziej interesujące. Specjalnie jednak radzę starszym i diakonom aby nie starali się rządzić zborem, a raczej pomagać i wykazywać drogę, którą zdaje się prowadzić duch Pański.

KPiO 1910; ang: 471