Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Zebrania pielgrzymów, ogłoszenia itd.

Jaka jest Twoja rada co do zebrań pielgrzymów? Czy jest wskazane wydawać dużo pieniędzy na ogłoszenia, oraz na wynajmowanie sali w obecnym okresie żniwa? Czy też byłoby lepiej dawać usługę więcej na korzyść tych, którzy już są w prawdzie? Do jakiego stopnia pielgrzymi powinni zawiadywać tą sprawą?

Odpowiem, drodzy przyjaciele, najpierw na ostatnie pytanie, a mianowicie, że pielgrzym nie powinien nawet starać się w ogóle o kierownictwa w tych sprawach. To nie należy do pielgrzyma. Większość kierownictwa wykonywana jest przez nas z biura Strażnicy. Pielgrzymi mają tylko wykonywać te polecenia, jakie tam są, ułożone, a fakt, że przyjmują oni obowiązki pielgrzyma, wskazuje, że godzą się z tym. Nie oznacza to, że ktoś staje się niewolnikiem, ale oznacza, że tworzy się sztab pielgrzymów na takich warunkach i że pielgrzymi zadowoleni są z tych warunków, uznają takowe i uważają reguły jako będące pod Boskim nadzorem. Dlatego powiem, że pielgrzym nie powinien mieć nic do czynienia w zarządzaniu tymi sprawami. Nie wiem czy pielgrzymi coś podobnego czynią, ale jeżeli który coś takiego próbował, to raczej przypuszczam, że zrobił to nieświadomie.

Teraz co do tego jak wiele powinno się ogłaszać, powiem tyle: Wolimy pozostawać to w rękach samych przyjaciół. Ogłaszajcie tak wiele albo tak mało o wizytach pielgrzymów, jak wam się zdaje najlepiej. Uważajcie to za część waszego szafarstwa i sami tego dopilnujcie. Stowarzyszenie pilnuje swojej części dzieła, wysyłając pielgrzyma, pokrywając jego wydatki itp. Pielgrzym zaś wykonuje swoją część. Jeżeli każdy wykona swoją część, wszystko będzie dobrze wykonane. Widzicie więc, że każda strona ma swoją odpowiedzialność w tej sprawie aby czyniła co uważa w swym przekonaniu za, zgodne z wolą. Pańską.

Naszą radą byłoby aby nie urządzać zbyt wiele zebrań publicznych, ponieważ specjalnym celem tych wizyt pielgrzymów jest służyć domowi wiary a zebrania publiczne nie zawsze są korzystną rzeczą dla domu wiary. Dlatego zawsze nawołujemy, aby jeśli odbywają się zarówno publiczne jak i prywatne zebrania, żeby zebrania publiczne nie zajmowały wszystkiego czasu, lecz raczej żeby połowa, lub trochę więcej niż połowa, przeznaczona była na sprawy którymi specjalnie interesuje się dom wiary.

KPiO 1907; ang: 469