Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZBAWIENIE - Sprawowanie własnego.

Proszę wyjaśnić słowa: "Zbawienie swoje sprawujcie; albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania Swego." (Filip. 2:12-13) Co jest siłą argumentu "albowiem" w tym tekście?

Myślałbym, że znaczenie tego jest następujące: Zbawienia swoje sprawujcie, czyli Bóg umieścił was w szkole Chrystusowej i dał wam pewna znajomość i pomoc ku zbudowaniu świętych i ku budowaniu się w najświętszej wierze ażebyśmy wszyscy doszli do miary wzrostu Chrystusa Jezusa, który jest Głową, a Kościół Jego Ciałem. Wy macie coś do czynienia z tym dziełem stania się członkami Ciała Chrystusowego. Zależy to od waszego przyjęcia ducha świętego i prawdy do szczerego serca i na ile dozwolicie im przenikać i przekształcać wasz charakter.

Co owe "albowiem" ma z tym do czynienia? "Albowiem Bóg jest, który sprawuje." Gdybyście myśleli dokonać tego sami to gotowi byście powiedzieć: Jestem bezsilny, próbowałem to lecz upadam tak często, że i nie wiem co czynić. Pamiętajcie więc, że Bóg działa wraz z wami. Jeżeli Bóg jest z wami, to któż może być przeciwko wam? On działa dla ciebie, drogi bracie, działa z tobą i dla ciebie. Co On chce dokonać dla ciebie? On chce wyprowadzić cię więcej niż zwycięzcą, członkiem Ciała Chrystusowego i w tym właśnie celu dał nam owe nader wielkie i kosztowne obietnice, abyśmy się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury.

KPiO 1909; ang: 619