Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZBAWIENIE - Społeczne i wielkie.

Czy "zbawienie społeczne" nie jest wybawieniem wszystkich od śmierci Adamowej? Czy właściwym jest moje pojęcie, że chociaż określenie "społeczne zbawienie" stosuje się tak do fazy niebieskiej jak i do ziemskiej, to jednak ono zawsze pozostanie społecznym i jedynym zbawieniem dla świata, gdy zaś Kościół będzie mieć dział w wielkim zbawieniu?

Wiem że Apostoł użył określenia "nasze społeczne zbawienie" (Juda 3), lecz na innym miejscu mamy także powiedziane o "wielkim zbawieniu." "Jakoż my ucieczemy jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy Go słyszeli, nam jest potwierdzone?" (Hebr. 2:3). Możemy wyobrażać sobie w umysłach naszych, że jest zbawienie przez usprawiedliwienie z wiary, które jest społecznym i w słusznym czasie zastosowane będzie do całego świata. Następnie wiemy także, iż wystawiona jest chwalebna sposobność współdziedzictwa z Synem Bożym. Zatem orzeczenia te mogą, być stosowane do jednego lub drugiego.

KPiO 1905; ang: 619