Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZASŁUGA - A szata sprawiedliwości.

Czy właściwym byłoby mówić, że zasługa Chrystusowa nie może być przyrównana do szaty prędzej aż po poświeceniu?

Szata jest przykryciem. Weselna szata, wspomniana w jednej przypowieści, przedstawiła zasługę naszego Pana, przypisaną Jego wiernym, jako przykrycie ich cielesnych zmaz, czyli niedoskonałości. Ta szata jest dla Kościoła oznaką perspektywnej oblubienicy, która uznała Jezusa za Głowę i Pana. Inny obraz przedstawia członków Kościoła ubranych w białe szaty i białe czapki; było to zilustrowane w kapłanach; W obrazie tym kapłani przedstawiali braci, czyli członków ciała Chrystusowego, co również wykazuje że oni są niezależni, ale poddani są Głowie, ożyli Jezusowi.

Szata sprawiedliwości Chrystusowej, przypisana członkom Kościoła jako przykrycie ich zmaz, przy zmartwychwstaniu będzie zamieniona na szatę własnej sprawiedliwości. Jak nasz pan przedstawiony jest jako ubrany w białą lnianą szatę, podobnie i oblubienica przedstawiona jest w białej szacie, "usprawiedliwienia świętych." Ta przypisana szata przykrywa nasze cielesne zmazy i niedoskonałości w obecnym czasie.

Nowe ciała, jakie Bóg da Kościołowi przy zmartwychwstaniu, będą doskonałe same w sobie i nie będą potrzebowały przypisanej zasługi Chrystusowej. Duchowe ciało tych, co dostąpią pierwszego zmartwychwstania będzie zupełnie, kompletne i doskonałe, tak jak było zmartwychwstałe ciało Jezusowe. Szata sprawiedliwości Chrystusowej była przypisana na przykrycie cielesnych niedoskonałości.

Nowa ta szata ma być haftowana. Ten obraz pokazuje, że mamy się starać w obecnym czasie wyrabiać swój charakter na podobieństwo charakteru Jezusowego - aż dojdziemy do doskonałości w duchu; jako czytamy: "Bywa (nowe stworzenie, dusza) wsiane w słabości, będzie wzbudzone w mocy, bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie; bywa wsiane ciało cielesne (potrzebujące przypisanej zasługi Jezusowej), będzie wzbudzone ciało duchowe (w zupełnym posiadaniu własnej zasługi)."

KPiO 1912; ang: 480