Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZASŁUGA - Czy Kościół będzie miał całą zasługę, gdy przejdzie poza Zasłonę?

Gdy cały Kościół przejdzie poza zasłonę, czy będzie miał w swoich rękach całą zasługę Chrystusową, aby ją położyć na Ubłagalni?

Nie; Kościół nie ma nic do czynienia z pojednaniem za grzech, tak jak w figurze niżsi kapłani nie mieli nic do czynienia z kropieniem krwią Ubłagalni w dniu Pojednania.

Wierzymy, że właściwy pogląd na tę sprawę jest następujący: Najwyższy Kapłan, Jezus, wstąpił na wysokość i tam dokonał przypisania Swej zasługi Kościołowi. Ci, co czekali w "górnym pokoju" za błogosławieństwem Pięćdziesiątnicy, stawili samych siebie przed Bogiem, pragnąc aby On ich przyjął jako ofiarę. Oni nie ofiarowali samych siebie, a tylko stawili siebie na ofiarę; jako czytamy: "Proszę was bracia: Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą." To stawienie samego siebie jest sprawa naszą, nie Pańską; natomiast przyjęcie tejże ofiary i ofiarowanie jej jest w zupełności dziełem Pana -dziełem Najwyższego Kapłana. Gdy ciało zostało przyjęte jako ofiara, przestaliśmy istnieć jako ludzie i odtąd w oczach Bożych, jesteśmy żywymi członkami Pomazańca, czyli Najwyższego Kapłana.

Najwyższy Kapłan przyjął Kościół jako całość przez jego przedstawicieli w dniu Pięćdziesiątnicy, i według Pisma świętego, my przystępujemy do tej łaski, która stoi otworem aż ostatni członek Ciała Chrystusowego zostanie udoskonalony i przejdzie poza zasłonę. Czynność nasza, poza zasłoną nie będzie czynnością niższych kapłanów. Najwyższy Kapłan będzie Tym, który pokropi Ubłagalnię krwią kozła Pańskiego, tak samo jak kropił krwią cielca. Figura oblubienicy powinna być zupełnie odłączona od jakiejkolwiek myśli o ofierze, a złączona być może tylko z Odkupicielem i Oblubieńcem, jako współdziedziczka z Nim w królestwie. Figura niższych kapłanów jest tą, która stosuje się do Kościoła pod względem spraw ofiarniczych.

KPiO 1913; ang: 489