Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZASŁUGA - Użycie całej.

Czemu jest potrzebnym, aby cała zasługa Chrystusowa była najpierw użyta przez domowników wiary, potem cała ma być zwrócona Chrystusowi zanim może być zastosowana za świat? Inaczej mówiąc: Czemu pewna cześć tejże zasługi nie mogła być zastosowana za Kościół a pozostała cześć za świat jednocześnie?

Nie wiem czy będę mógł uczynić tę sprawę wyraźniejszą niż mogłem dotąd ją wyświetlić. Jeżeli to, co dotąd wyjaśniałem, nie było dosyć wyraźne, to obawiam się, że i w przyszłości nie uda mi się tego wyraźniejszym uczynić, albowiem nie wiem w jaki sposób można to lepiej objaśnić. Jeżeli pytający jest niezadowolony z tego, że sprawy tak się mają, to będzie musiał udać się do Pana i od Niego dowiedzieć się czemu tak jest. Ja mniemam, że rzeczy te są tak ułożone, bo Bóg je tak ułożył, a jeżeli my chcielibyśmy się dowiedzieć czemu Bóg ułożył je inaczej niż nam się zdaje, że być powinno, to powinniśmy udać się do Niego w modlitwie i prosić Go aby raczył zadowolić nasz umysł w tym względzie. Jeżeli jesteśmy za bardzo niezadowoleni, to może On nam powie abyśmy zostali na uboczu aż do Tysiąclecia, a wtedy On wykaże nam te rzeczy aktualnie.

Odpowiadając na to pytanie w krótkości powiedziałbym, że są to dwie odrębne klasy. Kościół jest jedną klasą a świat drugą. Zastosowanie zasługi Chrystusowej pokazane było w dniu pojednania jako osobne i odmienne za każdą z tych dwóch klas. Teraz, jeżeli część zasługi Chrystusowej jest przypisana Kościołowi na to, aby Kościół mógł być usprawiedliwiony i mieć udział z Chrystusem w ofierze, to możemy powiedzieć, że cala suma (cała zasługa) została przez to uszczuplona.

Dla ilustracji powiedzmy, że ta zasługa przedstawia sumę miliona dolarów; i przypuśćmy, że z tej sumy sto tysięcy dolarów zostało użyte na coś innego. Dokąd brakowałoby $100000, nie można powiedzieć by, że tam znajduje się milion dolarów. Chrystus daje Kościołowi tyle ile potrzeba na wypełnienie braków każdego członka i to zabiera pewną część zasługi Chrystusowej. Nie jest wymaganą na to cala zasługa Chrystusowa, a tylko pewna część, aby słabości nasze były przykryte; i dokąd cały Kościół nie dokończy tej sprawy używania tej przypisane] zasługi Chrystusowej, cala suma tejże nie będzie razem. Jakaż tedy jest w tym różnica? W Tysiącleciu, w onym wielkim dniu pośredniczenia, Chrystus będzie obdarzał świat wszystkimi błogosławieństwami restytucji i wtedy cała Jego zasługa dana będzie światu; On da ludzkości nie tylko pewną część Swej zasługi, ale wszystką, w znaczeniu restytucji. Lecz na to On potrzebuje całą Swoją zasługę, aby zaspokoić Boską Sprawiedliwość za świat, by ludzkość mogła dostąpić zupełnej restytucji.

Ta sprawa tak się ma jakoby Kościół był zupełnie odrębną klasą. Pan będzie miał do czynienia z światem w przyszłości i da mu restytucję. Nam nie daje restytucji. On tylko przypisuje ze Swej zasługi każdemu z nas tyle ile nam potrzeba na uczynienie nas przyjemnymi w oczach Bożych; lecz On będzie potrzebował całą tę zasługę, gdy przyjdzie czas zastosowania jej za świat, ponieważ On da całe Swoje życie światu, restytucyjnie. Jeżeli to nie jest dosyć wyraźnym, to nie wiem jak mógłbym uczynić wyraźniejszym.

KPiO 1911; ang: 487