Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻYCIE - Posiadane przez Człowieka Jezusa, a przez Jezusa Chrystusa.

Czy Pan nasz Jezus Chrystus ma takie samo życie, jak miał człowiek Jezus?

Nie wiemy na pewno co pytający ma na myśli. Powiedzieliśmy w pierwszym tomie, że wszelkie życie jest takie samo, życie jest istnienie. Bóg ma życie i mają aniołowie, ludzie, zwierzęta, ptactwo i ryby. Ma się rozumieć że Jezus ma to same życie jak miał poprzednio. Natury różnią się; i Bóg ma życie na poziomie Boskim, czyli Boskiej natury. Cherubini mają życie na swoim poziomie, aniołowie na swoim, ludzie na swoim, zwierzęta na swoim itd. Każde z tych istot ma życie stosownie do swej natury.

Być może, iż pytający ma, na myśli: Czy Jezus ma tę samą naturę i życie na tym samym poziomie co poprzednio? W takim razie odpowiedź nasza byłaby: Nie. "On umartwiony (uśmiercony) był ciałem ale ożywiony duchem." Był On istotą duchową, przeto po zmartwychwstaniu miał On życie duchowe; jako człowiek zaś Jezus był natury ludzkiej, miał ludzkie władze i życie. Jako Logos, mówcze narzędzie Boże, On malał duchowe życie. Potem On zstąpił na ziemię jako człowiek, aby ofiarować Samego Siebie. Gdy ofiarował się i dokończył dzieła powierzonego Mu przez Ojca, Ojciec wzbudził Go od umarłych i Jezus udowadniał Swoją przemianę tym, że okazywał się w różnych postaciach, dowodząc że był istotą duchową, natury innej niż był przed śmiercią. W taki sposób okazał Swoją przemianę z natury ludzkiej do Boskiej.

KPiO 1916; ang: 440