Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŻYCIE - Przy końcu Tysiąclecia.

Czy oczyszczona ludzkość przy końcu Tysiąclecia będzie mieć żywot wieczny, czy trwały?

Odpowiadam, że wyrażenia "trwały" i "wieczny," jak one są używane w Piśmie św., nie są z taką ścisłością, używane, jak pytający chce tu zaznaczyć. Ogólna myśl Pisma św. nie każe wnosić o życiu wiecznym, lecz o życiu ciągle trwałym jeżeli w ogóle chcecie czynić różnicę pomiędzy tymi wyrażeniami. Ale większość ludzi nie czyni różnicy pomiędzy tymi wyrażeniami i uważa, że mówiąc o życiu wiecznym rozumie przez to życie, które trwa nieprzerwanie. A jeżeli mówią o życiu ciągle trwającym, to rozumią przez to życie wieczne; dlatego w każdym razie nie czynią tu pomyłki. Ale jeżeli dodacie do słów "wieczne życie," znaczenie nieśmiertelnego życia, wówczas popełniacie pomyłkę. Nie jest właściwie używać tego wyrażenia w tym znaczeniu; świat nie otrzyma nieśmiertelności, lecz tylko życie ciągłe albo wiecznie trwałe; czyli takie, które nigdy się nie skończy.

KPiO 1910; ang: 140