Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYPADKI - W Tysiącleciu.

Czy będą wypadki i śmierć podczas Tysiąclecia, prócz grzeszników, idących na wtórą śmierć?

Chociaż panowanie Chrystusa będzie panowaniem sprawiedliwości ku żywotowi, to jednak nie powinniśmy rozumieć, że Adamowa śmierć się skończy tak prędko jak Mesjasz rozpocznie Swoje panowanie, bo jest powiedziane, że "On musi królować, pókiby nie położył wszystkich nieprzyjaciół" - 1 Kor. 15:26. Jest zrozumianym, że ludzkość będzie mniej lub więcej w Adamowej śmierci podczas Tysiąclecia i będzie podnosić się stopniowo z Adamowej niedoskonałości i śmierci do doskonałości ludzkiej natury. Powinniśmy pamiętać, że królestwo, tak jak ono będzie ustanowione na początku Tysiąclecia, będzie stanowić Nowe Jeruzalem - tj. uwielbiony Kościół, którego Chrystus będzie głową (Obj. 21:1-8). Podczas tego tysiąca lat świat będzie przychodził do jednomyślności z tym zarządzeniem. Dla wszystkich takich, którzy przyjdą do harmonii, będzie tam błogosławione zarządzenie, przez które oni będą zachowani od jakiejkolwiek kary za niedoskonałości. Możemy rozsądnie przypuszczać, że po osiągnięciu doskonałości nie będzie więcej wypadków, jak również mamy przyczynę do przypuszczenia, że w niebie nie są potrzebni chirurdzy, doktorzy, ambulanse itp. "Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej (Królestwie)" (Izaj. 11:9). Boska wola będzie wykonywana na ziemi, tak jak jest wykonywana w niebie. Czytamy, że nie będzie więcej wzdychania ani płaczu, ani umierania.

KPiO 1912; ang: 5