Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYOBRAŻENIE BOŻE - W upadłym człowieku.

Czy jest jakiekolwiek pierwotne wyobrażenie Boże w upadłym człowieku? Jeśli tak, czy jest to tym, co duch święty działa i sprawia w nas, ze widzimy Prawdę?

Myślę, że tak. Jest wiele elementów podobieństwa Bożego, ale jedynym szczególnym elementem charakteru, tak dalece jak ja jestem zdolny rozróżnić, na który Bóg działa kiedy przyciąga nas, jest pierwszym ze wszystkich elementów, a nim jest szczerość. Jeśli człowiek nie jest szczery sam w sobie, to taki nie bywa powołany wcale, według mego wyrozumienia, i jeśli przypadkowo usłyszy nieco, to nie pozowanie długo pod tym wpływem. Ktokolwiek jest szczery w sercu i umyśle, taki ma dużo korzyści w przyciąganiu i wpływie obecnego czasu.

KPiO 1909; ang: 286