Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYKONAŁO SIĘ - Nie plan Boski.

Gdy na Kalwarii Pan nasz powiedział, "Wykonało się," do czego stosował On to wykonanie się?

Nie oznaczało to, że Pan nasz wykonał całe dzieło Boskiego Planu, albowiem zarówno dzieło powołania klasy Oblubienicy i przedstawienie jej bez zmazy jak i dzieło Tysiąclecia należało jeszcze do przyszłości. Pan nasz przyszedł na świat aby dokonać dzieła osobistej ofiary. Kiedy doszedł do trzydziestego roku życia, przedstawił Siebie w poświęceniu w Jordanie. W ciągu trzech i pół lat Swego posłannictwa, Jezus w dalszym ciągu poświęcał się, a to Jego postępowanie figuralnie stało się wonnym kadzidłem, wznoszącym się do Boga za zasłoną. Dzieła tego nie można było dokonać w jednym dniu; wymagało ono trzech i pół lat. O tym mówił Pan nasz, kiedy rzekł: "Aleć mam być chrztem ochrzczony; a jakom jest ściśniony, póki się to nie wykona!" - Łuk. 12:50. On z gorliwością oczekiwał tego wykonania, które dokonało się na Kalwarii.

KPiO 1912; ang: 277