Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Odpowiedni słudzy.

Człowiek z wyższych sfer społeczeństwa zainteresował się prawda, lecz nie poświecił się. Przez wpływ pewnej siostry i jej męża, który już nie jest w prawdzie, ten człowiek został wybrany przewodniczącym zboru. Odrzucili innego brata z powodu, że nie byt odpowiednio inteligentnym. Ten wpływ często daje się odczuć w naszym zgromadzeniu. Nasz porządek nie jest według szóstego tomu Wykładów Pisma Św. Jaką dałbyś poradę?

Drodzy bracia. Ja myślę, że szósty tom pod tym względem jest w zupełnej zgodzie z Biblią. Jeżeli i wy tak wierzycie, to waszym obowiązkiem jest wprowadzić w życie podane w nim sugestie dlatego, że one zupełnie idą w myśl Słowa Bożego. Według mojego zdania, jest zupełnie nie na miejscu obierać kogokolwiek do służby w Kościele, czy to starszym czy diakonem, jeżeli nie jest zupełnie poświęconym Bogu, gdyż na nich leży odpowiedzialność za nauczanie. Taki wcale nie jest członkiem Kościoła Chrystusowego i dlatego nie może być dozorcą w Kościele. Wysuwanie takiego na stanowisko jest przeciwnym duchowi Pisma św. i przestępstwem ze strony zgromadzenia ludu Pana. Jak powinni postąpić w następnych wyborach? Nie powinni głosować na takiego człowieka.

Ja nie wiem, do kogo się to odnosi, lecz gdyby to nawet odnosiło się do mnie, nie stanowiłoby różnicy. Jeżeli byłbym w takim stanie, nie powinni mnie obierać bez względu na to, jak wpływowy byłbym. Przypuśćmy, że nastąpiłoby rozerwanie, gdyby chcieli obrać innego starszego. Niech tedy będzie rozerwanie. Nie znaczy to, że powinniśmy być obojętni na rozerwanie i że nie powinniśmy zważać na uczucia innych, lecz po przedstawieniu tej sprawy jasno przed zgromadzeniem, ci, którzy widzą jaki jest właściwy porządek, powinni obstawać przy tym, ażeby do jakiejkolwiek służby w zborze obierani byli tylko tacy, co wyznają, że są dziećmi Bożymi i ażeby głosowali tylko ci, co są zupełnie poświęceni. Jeżeli nie można doprowadzić do tego, ażeby zbór przyjął te warunki, powinni się odłączyć. Opierając się na Biblii, wierzę, iż otrzymają większe błogosławieństwo.

KPiO 1915; ang: 253