Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Nieobecni głosujący listownie.

Gdzie starsi obierani są przez podniesienie ręki, a nominacje urządzone są dwa tygodnie przed tym, czy byłoby dozwolonym, aby paru lub kilku członków zgromadzenia, którzy nie mogą uczestniczyć w wyborach, przysłali swe głosy przez list do przewodniczącego?

Nie byłoby w tym nic przeciwnego. W polityce istnieje duch stronnictwa starający się we wszelki sposób pokonać przeciwną partię, lecz nie tak powinno być pomiędzy wami. Gdy schodzicie się, aby obrać starszych, chcecie, aby każdy brat i każda siostra mieli zupełną sposobność głosowania. Nie tylko godzicie się na to, lecz chcecie, aby każdy przez głosowanie wyraził swoje zdanie. W takich razach rozchodzi się nie tylko o zdanie poszczególnych członków, lecz chcecie również wiedzieć, jaka jest wola Boża dla zgromadzenia. Przeto zawsze starajmy się wyrażać to, co mniemamy, że byłoby wola Bożą w danej sprawie. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ci, co nie mogą uczestniczyć osobiście w wyborach, posłali swe głosy do przewodniczącego danego zebrania. Gdy jesteś obecny możesz dać swój głos na kogokolwiek chcesz; lecz nie byłoby właściwym abyś drogiemu bratu lub siostrze powierzył, aby oni głosowali za ciebie tak jak oni uważają za najlepsze. Takie jest moje zdanie w tej sprawie.

KPiO 1912; ang: 245