Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Ponowne głosowanie.

W wypadku, gdy ktoś otrzyma dwa lub trzy głosy poniżej wymaganej liczby, dajmy na to siedemdziesiąt pięć procent, czy byłoby właściwe, aby powtórzyć głosowanie celem otrzymania liczby wymaganej do wyboru na starszego lub diakona?

Mniemam, że niema nic przeciwko temu, aby głosowanie było powtórzone do otrzymania nie tylko liczby wymaganej, ale wszystkich głosów. Główna rzecz polega na tym, aby zgromadzenie wyraziło swoje zdanie w całości, żeby nie było żadnych domniemań. Należy unikać wszystkiego, co powoduje rozbieżność lub dwuznaczność. Kiedy zgromadzenie postanowi, że liczba wyboru ma stanowić siedemdziesiąt pięć procent, to uchwała ta nie zobowiązuje w późniejszych wyborach, ale tylko na ten czas. Gdy przy następnych wyborach zgromadzenie podtrzyma tę samą uchwałę, aby liczba głosów na wybór stanowiła siedemdziesiąt pięć procent i gdy komuś podczas głosowania będzie brakowało parę głosów do osiągnięcia wymaganej liczby, tedy mocą przeprowadzonego wniosku może być przeprowadzone ponowne głosowanie na danego brata. Może czasem się zdarzyć, że dany brat otrzyma więcej głosów niż uchwała wymagała. Zgromadzenie ma zupełne prawo uregulować swoje sprawy jak uważa za stosowne.

KPiO 1911; ang: 244