Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Każdego czasu. Nie ma specjalnej daty.

Jakie jest twoje zdanie co do postawienia zdolnego brata na programie do przemawiania przy specjalnej okazji, wiedząc o tym, że nie został on wybrany starszym, chociaż ma potrzebne duchowe wymagania, a tylko jakieś ziemskie okoliczności nie pozwoliły na jego wybór?

Myślę, że bardzo łatwo można wybrać go, gdyby zgromadzenie o nim dobrze myślało. Zaproponujcie to i przeprowadźcie głosowanie; to załatwi sprawę bardzo szybko. Może być wybrany każdego czasu. Nie jest konieczną rzeczą wybierać starszego w jakiejś ściśle określonej dacie. Może być wybrany w połowie roku albo w miesiąc potem, w ogóle każdego czasu, jeżeli okazuje się tego potrzeba i jeżeli zbór uważa, że Jest on odpowiednim. Sądzę, że byłoby bardzo dobrze w takim wypadku jak ten, aby zwrócić na to uwagę zboru, dać do namysłu na miesiąc lub coś około tego i pewnej niedzieli poprosić zbór o głosowanie i głos ich rozstrzygnąłby i zadecydował w tej sprawie.

KPiO 1911; ang: 243