Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WYBORY - Czy głosować mogą tak poświęceni jak i usprawiedliwieni?

Czy należy rozumieć, że przy wyborach głosować mogą tylko poświęceni, czy też mogą to czynić również wierzący usprawiedliwieni, lecz niepoświęceni?

Przed wyborami powinno być zawsze wyraźnie zaznaczone, że w sprawach Kościoła upoważnieni do głosowania są tylko poświęceni, ponieważ inni nie są członkami Kościoła, który jest ciałem Chrystusowym. Jeżeli zgromadzenie omawiałoby taką sprawę jak na przykład gdzie zebrania mają się odbywać, to byłoby, co innego. Przy załatwianiu takiej sprawy mogłoby być powiedziane coś w taki sposób: Zamierzamy zebrania nasze przenieść z tego miejsca na inne, prosimy więc, aby wszyscy przyjaciele - nie tylko poświęceni ale i zainteresowani, uczestniczący w danych zebraniach, czyli wszyscy domownicy wiary - wyrazili swoje zdanie co do miejsca i czasu danych zebrań. Jednak w sprawach takich, jak obieranie sług zborowych itp., głosować powinni tylko poświęceni.

KPiO 1910; ang: 238