Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WTÓRE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA - "A wszedłszy błogosławił lud."

"Drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu." Którzy to są ci, co będą oczekiwać Pana?

Apostoł tutaj (Żyd. 9:28) określa pracę Chrystusa jako Najwyższego Kapłana. Przedstawia naszego Pana, który złożył ofiarę za, grzech, w Dniu Pojednania, w dwóch częściach - cielca i kozła - a który teraz jest w Świątnicy Najświętszej. Gdy On dokończy Swego dzieła ukaże się po raz wtóry - nie, aby powtarzać składanie ofiar Wieku Ewangelii jako ofiarę za grzech - raczej okaże się On ku zbawieniu, tym wszystkim, którzy Go oczekują. Widzimy, że słowa Jego mogłyby stosować się do Kościoła. Oni będą wiedzieć o Jego wtórym przyjściu. Oni ocenia ten takt zanim On będzie objawiony światu. Ukaże się On tym, którzy Go szukają.

Pamiętajmy jednak, że wejście Pana do Świątnicy Najświętszej przy końcu pozafiguralnego dnia Pojednania z krwią klasy Kozła Pańskiego, wskazywałoby na śmierć owego kozła. Kapłani będą Mu towarzyszyć jako Jego członkowie. Wtenczas wróci On po raz wtóry, po drugim kropieniu krwią nie, aby złożył ofiarę, ponieważ ofiarowanie będzie skończone - ale aby błogosławić lud.

Którzy to są ci, co Go będą oczekiwać, a którym okaże się On po raz drugi, ku zbawieniu? Odpowiadamy, że w czasie ucisku jak i potem, cały świat zacznie szukać Oswobodziciela Wszystkie narody będą Go pragnąć - nie jako ponownej ofiary za grzech, lecz dla własnego zbawienia. W miarę jak oczy świata będą otwierane na potrzebę zbawienia, w tym stopniu będą szukać zbawienia przez Jezusa w chwale. Nie zobaczą Go nigdy oczami cielesnymi, lecz będą widzieć Go w tym samym znaczeniu jak my obecnie widzimy Jezusa - zobaczą Go oczami wiary.

Wtenczas upadną na twarze swoje

"I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską. A będzie nas uczył dróg Swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego." (Izaj. 12:3) Na innym miejscu Pismo Święte zapewnia nas, że gdy się On okaże, my również (klasa Oblubienicy) okażemy się z Nim w chwale. Po ukończeniu ofiarowania i po uwielbieniu Kościoła przyjdzie Pan drugi raz ku zbawieniu, aby zbawić i błogosławić wszystkich ludzi. Najwyższy Kapłan w figurze nie powrócił znowu do Świątnicy Najświętszej, ale podniósł ręce i błogosławił ludowi. Wtenczas okazała się chwała Pańska wszystkiemu ludowi, który wydawszy wielki okrzyk, padł na twarze swoje. (3 Moj. 9:23-24.) Tak też ludzie po całym świecie upadną przed onym wielkim Mesjaszem. To właśnie będzie dzieło Chrystusowe przez tysiąc lat - podnoszenie ludzkości i ofiarowanie im korzyści, wypływających z Ofiary Dnia Pojednania.

KPiO 1915; ang: 636