Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WTÓRE PRZYJŚCIE - Odnośnie wesela i oczekujących.

"A wy bądźcie podobni ludziom oczekującym pana swego, ażby się wrócił z wesela." Czy wiersz ten nie wskazuje, że gdy Pan powróci z wesela, to ma się rozumieć, że wesele już się odbyło?

Mogłoby się wydawać, lecz nie z właściwego punktu zapatrywania, które następuje. Człowiek, który jest panem, gospodarzem i ma sługi, spodziewałby się od nich szczególnej baczności nocy ślubnej, kiedy miałby przywieść żonę do domu. W tę szczególną noc, ponad inne, słudzy powinni być bardzo czujnymi. Zdaje mi się, że tę właśnie myśl Pan chciał nam przedstawić. Czy wiecie, do jakiego stopnia słudzy powinni być czujnymi owej nocy? Tak. A więc bądźcie i wy tak czujni, tak baczni i ożywieni, że gdy usłyszycie kołatanie, nie będzie zwłoki, nie czekajcie ażeby dopiero wtenczas się obudzić, ale bądźcie już przebudzeni. Stosuje się to do nas jako do Kościoła żyjącego w tym szczególnym czasie. Spodziewamy się, że Oblubieniec przyjdzie, aby wziąć Oblubienicę i chcemy być jako ci słudzy, którzy usłyszeli wzmiankę o przybyciu Mistrza.

KPiO 1910; ang: 636