Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WTÓRE PRZYJŚCIE - Jak Nasz Pan wiedział o wzbudzeniu Kościoła w trzecim dniu.

Jeżeli nasz Pan nie wiedział o czasie Swojego wtórego przyjścia, to jak mógł On wyrazić się odnośnie wzbudzenia Kościoła w trzecim dniu?

Jeżeli Apostołowie niekiedy przemawiali w duchu proroczym, podobnie jak prorocy Starego Testamentu, te nie wiem dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus nie mógłby mówić w podobnym duchu proroczym? Musimy się na Jego słowo zgodzić. On rzeki, że Kościół wzbudzi dnia trzeciego. Wszak wiemy, że nie wzbudził On Kościoła, Jego Ciała, literalnego dnia, trzeciego, ani też nie wzbudził go w jakimkolwiek dniu trzecim, oprócz trzeciego dnia wielkiego okresu dyspensacyjnego, na które światowa historia jest podzielona. Sześć dni już minęło, a obecnie żyjemy w siódmym. Pan nasz to wyrzekł w piątym dniu, więc dzień siódmy, z tego punktu zapatrywania, byłby dniem trzecim - w trzecim, więc dniu miał On wzbudziło Kościół. Jest to jedyne tłumaczenie, które umiemy zastosować do Jego orzeczenia. Ile słów Jego były proroczymi lub, do jakiego stopnia mówił proroczo, moja znajomość nie sięga, lecz tyle wiemy, że On Sam powiedział, że dnia i godziny wtórego przyjścia Jego nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, jedynie tylko Ojciec. Możemy więc przypuszczać, że Pan nasz albo mówił proroczo o tym trzecim dniu, albo wiedział o trzecim dniu jako o okresie trzeciego tysiąca lat, lecz nie wiedział którego dnia i godziny w tym okresie trzeciego tysiąca lat przyjdzie powtórnie i będzie obecnym aby rozpocząć swa pracę.

KPiO 1908; ang: 634