Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WTÓRA ŚMIERĆ - "Zgotowana diabłu i aniołom jego."

"Albowiem dawno już jest nagotowane piekło (Tophet), i dla samego króla nagotowane jest; które głębokie i szerokie uczynił, podniaty jego i drew siła jest; poddymanie Pańskie jako rzeka siarczana zapala je." (Izaj. 30:33.) Dla jakiego króla Tophet jest nagotowane?

Tophet jest to nazwa dana dolinie Hinnom, która symbolicznie przedstawia wtórą śmierć i Pan tu daje do zrozumienia, że On ma dosyć ognia i paliwa, aby dokonać kompletnego zniszczenia i że duch Pański poddyma ogień i spowoduje całkowite zniszczenie. Królem, dla którego to jest przygotowane, jest diabeł i jego posłannicy. On jest podżegaczem zła, którego zniszczenie jest ustanowione. Najpierw, według Boskiej Opatrzności, zanim diabeł będzie zniszczony, nastąpi chwalebne panowanie Mesjasza, podczas którego cała ludzkość zostanie przyprowadzona do zupełnej znajomości Prawdy i do sposobności powrotu do harmonii z Bogiem, aby każdy okazał, czy ma usposobienie Boga czy też onego przeciwnika, szatana. Gdy wybór każdej jednostki będzie stanowczo oznaczony, wtenczas wtóra śmierć zniszczy wszystkich tych, dla których została zgotowana. Ci, którzy okażą swą sympatię ze złem, będą policzeni jako posłannicy szatana i będą mieć z nim część we wtórej śmierci.

KPiO 1912; ang: 640