Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - I Boska natura.

Czy są jakie Pisma, które dowodzą, że Wielkie Grono me otrzyma Boskiej natury?

Nie mamy Pisma, które mogłoby dowieść, że Wielkie Grono otrzyma Boską naturę, lecz wiele jest Pism, które dowodzą, że nie otrzyma Boskiej natury, ponieważ Pismo święte mówi nam, że Boska natura będzie dana tylko zupełnym zwycięzcom. Członkowie Wielkiego Grona odniosą zwycięstwo, lecz klasa Maluczkiego Stadka stanie się więcej niż zwycięzcą i będzie składać się z tych, którzy odniosą bardzo wielkie zwycięstwo, ponieważ w zupełności postępowali za Barankiem. Jezus postępował dobrowolnie, stawiają ciało Swoje ofiarą żywą. Maluczkie Stadko także dobrowolnie postępuje w ofierze, zaś Wielkie Grono tego nie czyni. Dlatego będą musieli być wysłani na puszczę ucisku dla zniszczenia ich ciał. Jedynie ci ofiarujący, którzy chętnie i gorliwie współdziałają z ofiarującym Kapłanem, Panem Jezusem, będą członkami klasy Oblubienicy i staną się uczestnikami Boskiej natury, chwały, czci i nieśmiertelności. Jedynie Ojciec Niebieski posiadał nieśmiertelność, następnie Syn otrzymał ją, jako nagrodę za Swą wierność, a potem klasa Oblubienicy, która będzie siedzieć z Nim na Jego tronie i współuczestniczyć w Jego chwale, święty Piotr mówi nam: "że Bóg dał nam bardzo wielkie i kosztowne obietnice, abyśmy przez nie (uprawiając nimi nasze serca i myśli) stali się uczestnikami Boskiej natury." On to mówi do klasy Maluczkiego Stadka a nie do Wielkiego Grona. Dlaczego nie? Ponieważ Słowo Boże nie jest dla Wielkiego grona. Oni nie chcą iść wiernie i dobrowolnie naprzód aż do śmierci i dlatego Słowo Boże nie jest do nich posłane. Oni będą musieli być zmuszeni do tego; a tylko ci, którzy dobrowolnie będą postępować według Słowa, wezmą udział w Boskiej naturze. Święty Paweł mówi o tych, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności jako otrzymujący żywot wieczny, lecz muszą się o to ubiegać. Coś musi być uczynione. Godni będą tylko ci, którzy się ubiegają o to. Te obietnice możemy tylko przystosować do nas, przez zupełne wejście w przymierze ofiary, a potem, gdy będziemy właściwie postępować, otrzymamy najwyższą nagrodę. Nie postępujący właściwie, jednak miłujący Boga, otrzymają mniejszą nagrodę.

KPiO 1915; ang: 316