Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Jaką częścią Jest "Walnego Zgromadzenia."

"Do Walnego Zgromadzenia i Kościoła pierworodnych, których imiona spisane są w niebie." - Czy do Kościoła powyższego tekstu włączone jest także Wielkie Grono?

To włącza. Jak wykazaliśmy, klasę Wielkiego Grona i odnosi się do obecnego czasu.

To jest to, co Apostoł mówi odnośnie zebrania Kościoła. Walne Zgromadzenie teraz odbywa się, tak jak nasze konwencje odbywają się przez parę dni; jedni przychodzą pierwszego dnia rano, a inni na wieczór, a inni na ostatnią chwilę przychodzą. Tak jak każda sala bywa stopniowo zapełniona zgromadzonymi, tak samo Bóg zgromadza Swój Kościół pierworodnych, w pierwszym zmartwychwstaniu. Pierworodny Kościół, Jezus Głowa, wszedł do tej chwały 19 stuleci temu, a zgromadzenie Kościoła, który jest Jego ciałem, rozumiemy, ze odbywa się w czasie obecnego żniwa. Ci, którzy zasnęli w Jezusie, byli najpierw przemienieni, a my, którzy żyjemy, zostaniemy stopniowo przemieniani, każdy w swoim rzędzie, aż cały Kościół zostanie przemieniony. A ten sam proces zgromadzenia Kościoła pierworodnych włącza Wielkie Grono, a wszyscy cl będą częścią zgromadzenia wraz z walnym zgromadzeniem Kościoła pierworodnych, których imiona spisane są w niebie. Nie wszystkich imiona są spisane w Barankowej księdze żywota, ponieważ ci, których imiona są zapisane, są specjalną klasą, klasą Oblubienicy. Imiona ich zostały zapisane w czasie ich poświęcenia i Pan powiedział, że nie wymaże imion ich, jeżeli nie staną się niewiernymi, nie obrócą się przeciwko niemu i Jego zarządzeniom. Widzimy więc, że Pan obchodzi się z nami bardzo łaskawie i niektórych, w celu ocalenia, nawet przeprowadzi przez wielki ucisk.

KPiO 1913; ang: 315