Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Z tej strony zasłony.

Czy jest klasa Wielkiego Grona z tej strony zasłony i czy będzie jakakolwiek separacja pomiędzy Maluczkim Stadkiem i Wielkim Gronem z tej strony zasłony?

Staraliśmy się dowieść wczoraj wieczorem, iż niema separacji, niema dwóch klas w obecnym czasie i byłoby dosyć niewłaściwym dla was albo dla mnie lub komukolwiek innemu z ludu Bożego, by próbował mówić: Ten należy do Wielkiego Grona, a tamten do Maluczkiego Stadka. Nikt nie decyduje w tym, tylko Sam Pan, dlatego uważamy. Iż byłoby dosyć niewłaściwym mówić o dwóch klasach w Kościele. - "Wszyscy jesteśmy braćmi." Wszyscy podchodzą pod jedną nazwę. Starajcie się by uczynić wasze powołanie i wybranie pewnym. Nikt z ludzi nie może wiedzieć ani mówić jak dobrze, kto biegnie w zawodzie. Tylko Bogu jest wiadome i tobie jak wiernym jesteś i Apostoł oświadcza, abyśmy sami w sobie mogli mieć upewnienie, że dobrze postępujemy. Pamiętajmy co mówił: "Izali mam być sądzony od was, albo od jakiegokolwiek człowieka?" Nawet sam siebie nie sądzę. Bo mogę wydać niewłaściwy sąd sam na siebie i powiedzieć: Ty nie należysz do Maluczkiego Stadka, albo powiedzieć: Na pewno ty należysz do Maluczkiego Stadka. Jest jeden, co sądzi: Bóg, i On zadecyduje w tej sprawie. Nikt inny nie jest kompetentny do czynienia tego. Dopomagajmy jeden drugiemu, zachęcajmy jedni drugich, wykazujmy warunki itd., lecz nie sądźmy jedni drugich.

KPiO 1911; ang: 314