Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Odpokutowanie za grzech.

Czy myślisz, że Wielkie Grono pokutuje za częściowo rozmyślne grzechy, popełnione przez światowych przeciwko Kościołowi, o ile to dotyczy sprawiedliwości, a to w celu żeby tacy mogli powstać z grobu?

Nie postawiłbym tego w takiej formie. Postawiłbym to w takiej formie, w jakiej ujęte to jest w Strażnicy lub w Wykładach Pisma św.; sądzę, że tak jest lepiej. Ten brat może być dobrej myśli, ale nie lubię sposobu, w jaki on to przedstawia. Jeżeli przeczytacie jeszcze raz to, co jest napisane w Strażnicy, wolę aby tak to pozostawić. Na doktrynalne pytania wolę nie odpowiadać ani na konwencjach, ani w prywatnych listach nic więcej ponad to, co jest powiedziane w Strażnicy, ponieważ przekonałem się, że niektórzy z drogich przyjaciół skłonni są, powiadać: Brat Russell wierzył poprzednio tak jak jest w Wykładach Pisma świętego i w Strażnicy, wiem o tym, ale od tego czasu zmienił swe zdanie; napisał mi specjalny list; albo słyszałem go jak mówił na konwencji tego roku tak a tak. Słyszałem, iż nawet jeden z pielgrzymów powiadał, że Brat Russell zmienił swe zdanie w pewnej rzeczy. Chcę więc powiedzieć, że gdy Brat Russell zmieni swe zdanie, umieści to w Strażnicy; chcę abyście wszyscy o tym wiedzieli. Przyjmujcie tylko ze Strażnicy. Staram się tam przedstawić możliwie najwyraźniej, a jeżeli nie mogę tam przedstawić tego dość wyraźnie, to boję się, lżę nie mógłbym tego i tutaj uczynić.

KPiO 1913; ang: 313