Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Odnośnie zmartwychwstania.

Czy Wielkie Grono będzie mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu?

Wszyscy, którzy będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, będą panować z Chrystusem tysiąc lat. (Obj. 20:4,6) Dlatego Wielkie Grono nie będzie mieć część w pierwszym zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu Chrystusowym - "Abym Go poznał, i moc zmartwychwstania Jego, i społeczność ucierpienia Jego, będąc przypodobany śmierci Jego." (Fil. 3:10). To jest pierwsze zmartwychwstanie. Jednak znajdujemy dwa inne Pisma, które włączają także Wielkie Grono: U Żydów 12:23, gdzie Apostoł mówi o Kościele pierworodnych, których imiona spisane są w niebie, i w Obj. 21:27, gdzie napisane jest o tych, których imiona napisane są w Barankowej Księdze żywota. Wszyscy otrzymają żywot na duchowym poziomie, których imiona są w Księdze Barankowej, i Pan powiedział, że nie wymaże imion żadnych zwycięzców. - Obj. 3:5.

Czy Wielkie Grono zwycięża? Tak! Pan Bóg nie daje błogosławieństwa tym, którzy nie są zwycięzcami. Jaka więc jest różnica pomiędzy Wielkim Gronem a Maluczkim Stadkiem? Różnica jest ta, że Maluczkie Stadko jest więcej niż wierne Bogu. Wielkie Grono będzie wierne Bogu do tego stopnia, że gdy próba przyjdzie na nich, oni raczej zginą, niż zaprą się Pana; i w taki sposób zostaną zniszczone ich ciała. Oni nie byli dostatecznie gorliwymi, aby dopełnić swego poświęcenia, byli wierni Bogu, lecz więcej ponadto nie uczynili.

Mamy także wyrażenie Pana, u Ewangelisty Jana 5:28-29: "Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna człowieczego i wyjdą; ci, co dobrze czynili, na powstanie żywota." To obejmuje obie klasy. Maluczkie Stadko i Wielkie Grono, obie klasy otrzymają żywot wieczny. Jeżeli to zdanie tęczy także wszystkich starożytnych proroków wianu żydowskiego, to wtedy będą trzy klasy: Maluczkie Stadko, Wielkie Grono i święci Ojcowie, lecz w różnych stopniach doskonałości - w doskonałości ludzkiej, w doskonałości podobnej do anielskiej i ostatecznie w doskonałości podobnej do Chrystusa, to jest w Boskiej naturze.

KPiO 1912; ang: 306