Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Czy służy jako kapłaństwo.

Czy członkowie Wielkiego Grona są kapłanami w usłudze świętych rzeczy?

Nie, oni nie są kapłanami, chociaż przyjętymi byli jako kapłani; lecz kapłaństwo, jakie Bóg przygotowuje, należy do przyszłości; to znaczy, że kapłaństwo duchowe, Królewskie Kapłaństwo, należy do przyszłości. Mówimy niekiedy o sobie jako o członkach Królewskiego Kapłaństwa, lecz nie w znaczeniu istotnym; jesteśmy teraz próbnymi członkami, jakoby w nowicjacie, aby udowodnić czy będziemy godni członkostwa w Królewskim Kapłaństwie. Istotnymi członkami tegoż kapłaństwa będą dopiero ci, co staną się uczestnikami Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu, czyli w pierwszym zmartwychwstaniu. "Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować tysiąc lat." Natomiast członkami Wielkiego Grona są ci, którzy poświęcili się i rozpoczęli iść we właściwym kierunku, aby stać się kapłanami, lecz później nie dotrzymali warunków i z tego powodu nie staną się kapłanami w przyszłości. Oni są teraz z nami, lecz nie jest to moją ani waszą rzeczą decydować, którzy to są kapłanami, czyli którzy dopełniają swej ofiary właściwie, a którzy nie; decyzja ta należy się Panu. Pomiędzy tymi, którzy się tu dziś znajdują, mogą być tacy, co będą kapłanami, a inni, co nie dojdą do kapłaństwa; ale nie naszą rzeczą jest wyróżniać i powiedzieć: Ty nie jesteś kapłanem, jesteś tylko Lewitą. Pan nie dał nam takiego autorytetu; przeto mówimy o sobie razem, jednakowo. Poświęciłeś się i postępujesz wąską drogą, a czy wypełniasz swoje poświęcenie właściwie, tego ja nie wiem, ani ty nie wiesz tego o mnie.

KPiO 1910; ang: 306