Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Odnośnie nasienia Abrahamowego.

Czy mamy rozumieć, że klasa Wielkiego Grona jest częścią duchowego nasienia Abrahamowego mieszczącego się w pytaniu odnośnie przymierzy? Strażnica 15-go lutego 1909 (angielska).

Nie wiem, czego to się tyczy. Pytania powinny być niezależne od wszystkiego, wtedy jeśli było coś niewłaściwego w Strażnicy, to byłoby zauważone. Lecz dam odpowiedź bez odnoszenia się do owej Strażnicy: "Czy Wielkie Grono jest częścią duchowego nasienia Abrahamowego?" Odpowiadam, że według mojego wyrozumienia jest, lecz można się na to w dwojaki sposób zapatrywać. Typem duchowego nasienia Abrahamowego byli Izaak i Rebeka. Izaak wyobrażający Pana Jezusa Chrystusa, a Rebeka Jego Kościół, klasę oblubienicy, Maluczkie Stadko. W podaniu, w jaki sposób Rebeka była powołaną pamiętamy, że niektóre służebnice były dane Rebece, które też poszły za nią. Służebnice te przedstawiają klasę Wielkiego Grona. One podróżowały zawsze z Rebeką i nie stanowiły Oblubienicy, ale "panny, towarzyszki jej," które poszły z nią. (Psalm 45:15.) W taki sposób wszystkie wypadki w Starym Testamencie są tak wyrażone, że gdziekolwiek jest wykazana oblubienica, tam też jest mowa o służebnicy, która szła z nią. Na przykład, każda z żon Jakuba miała służebnicę. To był zwyczaj tych czasów. Tak też czytamy, że Rebeka miała więcej niż jedną służebnicę. W 45 Psalmie, wyobrażającym Kościół jako Oblubienicę Chrystusową, czytamy, że "wszystka zacność oblubienicy jest wewnątrz i w odzieniu haftowanym przywiodą ją do Króla." Potem jeszcze czytamy, że panny, towarzyszki, idą za nią. Te przyjaciółki oblubienicy są częścią domostwa. W taki sposób klasa Wielkiego Grona jest częścią domu. Lecz weźmy jeszcze jeden obraz pad rozwagę, pokolenie Lewiego. Cofnijcie się wstecz, a zobaczycie skąd ono pochodzi. Przypominamy sobie Wielkanoc, Przejście, w której to nocy Przejścia Pan zachował pierworodnych Izraela. Przypominamy sobie jak potem rzekł Pan do Mojżesza, oto zachowałem pierworodnych Izraela i teraz zamieńcie ich na pokolenie Lewiego. Odtąd pokolenie Lewiego przedstawiało klasę wszystkich pierworodnych, a ci pierworodni przedstawiali Kościół. I dlatego też jest nazwany "Kościół pierworodnych, których imiona są spisane w niebiesiech." (Żyd. 12:23.) Przeto widzimy, że cały dom Lewitów przedstawiał tę klasę pierworodnych - Kościół pierworodnych. Lecz między tymi Lewitami były dwie klasy. Z pomiędzy tych Lewitów wybierano Maluczkie Stadko, Kapłanów, to jest Aarona i jego rodzinę - reszta zaś była sługami tej Kapłańskiej rodziny. Tu znajdujemy inny obraz tego głównego faktu, że do domowników wiary włączony jest Jezus, z wybraną klasą Oblubienicy, i klasa Wielkiego Grona i oni wszyscy stanowią Kościół pierworodnych, których imiona spisane są w niebie. Ci wszyscy także są ocaleni i przechodzą także podczas tej wielkiej nocy przed czasem rozpoczęcia się poranku Tysiąclecia. Ta noc obejmuje cały wiek Ewangelii i ci wszyscy, którzy zostali ocaleni tej nocy, byli wyobrażeni w całym pokoleniu Lewiego.

Dlatego całe pokolenie Lewiego przedstawia Kościół pierworodnych i te dwie klasy są wybrańcami ciała Chrystusowego; Oblubienica Chrystusowa z jednego punktu zapatrywania, a z drugiego punktu wyobraża także duchowe sługi Kościoła, klasę Wielkiego Grona.

KPiO 1910; ang: 304