Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Odnośnie Abiju jako typu.

Jak przedstawiał w typie, Abiju klasę Wielkiego Grona?

Aaron miał dwóch synów, którzy służyli w urzędzie kapłańskim i dowiadujemy się, że oni ofiarowali obcy ogień przed Panem. To jest wszystko, co powiedziane jest o nich i dlatego możemy tylko przypuszczać, co przez to jest pokazane. Nikt tego nie wie, lecz wierzymy, iż było to typem. Jeżeli Aaron był typem na Jezusa, to kapłani musieli być typem na Kościół, dlatego ci dwaj, którzy ofiarowali obcy ogień a przez to zostali zatraceni, przedstawiają pewną klasę. Czy przedstawiają klasę idącą na wtóra śmierć, my tego nie wiemy, lub czy Jeden z nich przedstawia jedną klasę a drugi inną klasę, tego też nie wiemy. Był czas, w którym myślałem, że ci dwaj nie mogli przedstawiać klasy idącej na wtóra śmierć. Dlaczego? Ponieważ byłoby to dwie piątych z całego Kapłaństwa poświęconego ludu, którzy chybili celu i poszli na wtórą śmierć. Lecz drodzy przyjaciele, myślałem o tym później, że może nie zapatrywałem się właściwie na te rzeczy. Może być, że będzie więcej takich, którzy pójdą na wtóra śmierć, niż to przedtem przypuszczałem. Pamiętam jak cieszyłem się z tego odnośnie owiec i kozłów przedstawiających klasę ludzkości - owce jako Jego lud, a kozły innych. Radowałem się z tego, że mało było kozłów. Lecz gdy byłem w Palestynie i obserwowałem trzodę, mogłem zauważyć, że tam było prawie tyle kozłów, co owiec. Odtąd też zmieniłem swoje zapatrywanie na tę ilustrację.

Myślą moją jest teraz, że nikt nie może być członkiem Królewskiego Kapłaństwa i otrzymać żywota wiecznego. Jeżeli nie będzie posiadać doskonałego Zakonu Bożego, miłując Boga z całego serca, myśli i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. "Nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom i Ja was umiłował." (Jan 13:34.) Jeżeli to jest wymagane, i co też jest, to rzeczywiście dziwuję się, ilu z nas będzie godnych i zdolnych dotrzymać tego. Dlatego i Ja sam czuję się być bardzo ostrożnym i mówię do siebie: "Duszo moja, miej się na baczności." Czy ci dwaj przedstawiają klasę idącą na wtóra śmierć, to nie zaszkodzi wam abyście się mieli na baczności. Nie budźmy zadowoleni z tego, co nie miałoby zupełnej miary Boskiej dla naszego serca i życia.

KPiO 1909; ang: 300