Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - Spłodzenie z Ducha w stosunku do Namiotu Zgromadzenia.

Jak pokazują nam figury Namiotu Zgromadzenia, że Wielkie Grono jest słodzone z ducha?

Poprzednio już zaznaczyliśmy, że Pan Bóg w Piśmie świętym nie zaznacza wyraźnie o Wielkim Gronie i widzimy tego przyczynę, a mianowicie: Gdyby Wielkie Grono było traktowane w tym samym stopniu i na równi z Maluczkim Stadkiem, to miałoby znaczyć, że są dwa powołania i jakby mówił: Masz do wyboru, wybierz sobie, które wolisz. Lecz tak ono nie jest, bo Słowo Boże mówi: "Jesteście wszyscy powołani w jednej nadziel powołania waszego," aby się stać członkami Ciała Pomazańca Pańskiego. Tym sposobem Pismo święte wspomina, że będą tacy, co nie dotrzymają w zupełność) warunków, aby mogli stać się członkami Ciała Chrystusowego. Ci, zamiast otrzymać karę, która w ich sprawie byłaby wtórą Śmiercią, otrzymają wielkie błogosławieństwo, do którego wcale nie byli powołani, to jest - będą stanowić Wielkie Grono. Każdy członek tego Grona otrzymuje łaskę Bożą w ten sam sposób jak i Maluczkie Stadko. Laska ta polega na tym, iż wszyscy powołani do wysokiego powołania, mają kłaść w ofierze życie swoje ze swym Panem Jezusem Chrystusem, dla zapieczętowania Nowego przymierza, zaś klasa, o której mowa, nie uczyniła tego w sposób właściwy. Zatem zachodzi pytanie: czy powołani do wielkiego powołania staną się podobieństwem Syna Bożego? Jeżeli nie staną, wtedy utracą nagrodę wysokiego powołania i aby otrzymać życie na duchowym poziomie, będą zmuszeni przejść przez wielki ucisk.

KPiO ; ang: 297