Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIELKIE GRONO - O minionym ucisku.

Jak będą mogli ci, co należą do Wielkiego Grona, przejść przez wielki ucisk, jeżeli umarli na długo przed nastąpieniem wielkiego ucisku?

Na to odpowiadam, że podczas całego wieku Ewangelii ta klasa egzystowała do pewnego stopnia, lecz większość tej klasy żyje w obecnych czasach. Jest pewna przyczyna, dlaczego w przeszłości nie była ona tak liczną. Na przykład, gdy powstawały srogie prześladowania przeciw tym, co mianowali imię Chrystusa, były one prawdziwą dla nich próbą i niewielu było gotowych, by się całkowicie poświęcić; ci zaś, co się poświęcali, unosili prześladowania, należeli do klasy gorliwych chrześcijan gotowych znieść wszystko dla Jezusa. Obecnie żyjemy w czasach, w których wszystko sprzyja i wielu nazywa się chrześcijanami, bez względu czy w rzeczywistość nimi są, lub nie. Dziś być chrześcijaninem jest rzeczą zwykłą i łatwą. Wielu w obecnych przyjaznych warunkach poświęciło się dla sprawy, czego jednak nie uczyniliby w przeszłości i z tego powodu wielu nie żyje odpowiednio do swojego ofiarowania i nie są zwycięzcami!. Nie możemy powiedzieć, którzy w tych różnych kościołach kwalifikują się do tej klasy, lecz możemy powiedzieć, że w naszych czasach znaczna ich część należy do niej. W ciągu minionych wieków byli tacy, co w pewnym stopniu niezupełnie byli wiernymi swemu powołaniu w tym, że nie z zupełną gotowością, kładli swe życie, które zobowiązali się położyć ofiarą dla sprawy Bożej. Przeto możemy zauważyć jak Pan Bóg dozwolił, aby niektórzy z tych przeszli przez wielkie prześladowania, tortury i palenia na stosach, a co można uważać za wielki ucisk owych czasów. Nie chcę przez to powiedzieć, aby ci wszyscy, którzy znosili prześladowanie, tortury itp. męczarnie byli świętymi. Nie naszą jest rzeczą wydawać sąd, lecz czytając między rządkami na kartach historii daje się zauważyć. Iż nie byli to święci w całym znaczeniu tego wyrazu, tak jak o tym uczy Pismo święte.

KPiO ; ang: 296