Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIECZNE - Zastosowane do Sodomitów.

Juda 7 mówi o Sodomitach; czy słowo "wiecznego" właściwie stosuje się do ognia, czy do pomsty, czy może tylko do cierpień?

Powiedziałbym, że słowo to określa ogień - wieczny ogień; "ognia wiecznego karanie ponosząc," jest tłumaczeniem tego tekstu i myślę, że to jest dobre tłumaczenie. Jakiego rodzaju ogień wieczny to był? Czy on zawsze się palił i gdyby ktoś chciał zwiedzić miejsce gdzie Sodoma znajdowała się, czy zobaczyłby ogień jeszcze teraz? Nie. Cóż tedy za ogień wieczny to był? Był to ogień, którego skutki były wieczne. Nie był to tylko chwilowy ogień, któryby dokonał nieco zniszczenia i potem był zagaszony, lecz ogień, który gorzał tak długo aż wszystko spalił. Podobnie gdy Bóg zniszczy bezbożnych, te zniszczy ich ogniem wiecznym, czyli zupełnym zniszczeniem. Nie będzie to tylko tymczasowe zniszczenie, z którego mogliby być jeszcze podniesieni, ale będzie to zupełna pomsta, kompletne zniszczenie.

W codziennej waszej rozmowie, o ile tylko byście zważali na to, posługujecie się często mową obrazową. Każdy człowiek używa pewną ilość obrazów w swej mowie; a w dawnych czasach używano obrazowej mowy o wiele więcej niż obecnie. W czasach bardzo dawnych wszystkie języki były obrazowe, nawet sylabizowanie było w obrazach. Niektóre stare hieroglify odnajdywane w Egipcie i w innych miejscowościach były tylko w obrazach - pismo obrazowe. Tak i nasze słowa są wszystkie obrazami.

KPiO 1907; ang: 262