Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

WIATRY - Cztery wiatry Ziemi.

W Objawieniu czytamy o czterech wiatrach ziemi, trzymanych przez czterech aniołów, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Co te wiatry przedstawiają i jak prędko możemy spodziewać się ich rozpuszczenia?

Jest to naturalnie symboliczne wyrażenie, drodzy przyjaciele. Cała Księga Objawienia jest symboliczna. Cztery wiatry zdają się przedstawiać zupełność, tak jak kwadrat lub kubik jest zupełnością, lub cztery strony ziemi; a także mówimy o stronach północna, południowa, wschodnia i zachodnia, określając węgły ziemi, obrazowo. Przedstawione jest, że aniołowie trzymają te wiatry. Jakie to wiatry? Niekiedy wiatry, w języku symbolicznym, przedstawiają fałszywe nauki, jak na przykład czytamy w liście do Efezów: "Unoszącymi się każdym wiatrem nauki" (Efez. 4:14). Tu mowa jest o fałszywych naukach, jako o wietrze unoszącym niektórych nieustalonych, ale obeznanych z Boskim planem. Tacy nigdy nie będą upewnieni o znaczeniu różnych rzeczy, ponieważ nigdy nie doszli do właściwego pojmowania spraw; nigdy nie mieli statecznego wpływu Prawdy nad sobą.

Wiatry również przedstawiają niekiedy spory, a także wojny, uciski i zamieszania. Cztery wiatry rozpuszczone przedstawiałyby huragan lub trąbę powietrzną, jakoby cztery zetknięte razem, wytwarzające wir wiatrowy. Tak więc Pismo święte przedstawia, że przy końcu tego wieku, czas ucisku, jaki nawiedzi świat, będzie jakoby trąba powietrzna z czterech, węgłów ziemi. Zachodziłoby pytanie: Co spowoduje ten wir ucisku? Przypominam wam, że szatan jest nazywany księciem władz na powietrzu, a także nazywanym jest księciem demonów. Tymi władzami na powietrzu wierzymy, że są demoniczne władza, moce złych duchów i myślą naszą, co do rozpuszczenia tych czterech wiatrów jest, że będzie oznaczać czas uwolnienia upadłych aniołów z tych ograniczeń, w jakich oni znajdowali się przez przeszło cztery tysiące lat od czasu ich zgrzeszenia i jak mówi św. Piotr, gdy korab przygotowywano - idąc wstecz aż do czasów Noego, kiedy to ci upadli aniołowie, z powodu ich nieposłuszeństwa Bogu, poddani zostali łańcuchom ciemności; a Piotr, oraz i Juda dodają, że w tych łańcuchach ciemności mieli pozostawać do pewnego czasu, a mianowicie aż do sądu Dnia Wielkiego.

Myślą naszą więc jest, że tekst ten stosuje się do tych samych władz na powietrzu, do tych upadłych aniołów; a rozpuszczenie wiatrów może znaczyć, że nadejdzie czas gdy Bóg nie będzie powstrzymywał tych złych duchów i że w rezultacie tego, czas wielkiego ucisku spadnie na ludzkość, ponieważ duchom tym będzie dozwolone wtrącać się do spraw ludzkich. Możemy być pewni, że niektóre duchy czyniące zamęt za dni naszego Pana, czyniłyby o wiele gorzej gdyby mieli sposobność. Nie ulega wątpliwości, że czyniłyby to i dziś gdyby im dozwolono. Dla mojego umysłu zdaje się, że ci upadli aniołowie byli powstrzymywani przez te wszystkie wieki. Wiatrom tym nie było dozwolono wiać na wielką burzę, którą oni chętnie wywołaliby, nie nadszedł jeszcze czas i burza ta nie zacznie szaleć prędzej aż 144000 zostaną popieczętowani na ich czołach; to znaczy, aż wszyscy wybrani zostaną uznani od Boga i skompletowani. Wtedy nagle dozwolone będzie tym złym wpływom zstąpić na ziemię i rozpęta się ucisk, "jakiego nie było odkąd narody zaczęły być" - a Jezus dodał, że i w przyszłości takiego nie będzie.

KPiO 1911; ang: 737