Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UZDROWIENIE - Skutki modlitwy.

Czy nadszedł już słuszny czas w Boskim planie, kiedy poświęceni mogą modlić się o usunięcie umysłowych i fizycznych wad swoich dzieci?

Nie sądzę, że błogosławieństwa restytucji przyszły już dla świata. Według mojego przekonania restytucja jest Boskim rozporządzeniem, które ma być wprowadzone po wtórym przyjściu Chrystusa i po założeniu Jego Królestwa. To, co Jezus czynił w sposób restytucyjny przy pierwszym Swoim przyjściu i to, co czynili Apostołowie za dni swoich, nie możemy brać za sprzeciwiające się Boskiemu planowi, a ponieważ Jezus mógł czynić i czynił cuda w owym czasie jeszcze przed restytucją, widocznie nie było to pogwałceniem prawa Bożego. Dlatego więc, jeżeliby Bóg udzielił więcej błogosławieństw restytucyjnych teraz to nie istniałoby żadne prawo, które przeszkadzałoby temu, tak jak nie przeszkadzało w czasie, kiedy Jezus i Apostołowie udzielali błogosławieństw restytucji. Ale czas na te błogosławieństwa należy do przyszłości. Dlatego jeślibym miał się modlić za takie dzieci, mając wzgląd na ich słabości, to sądziłbym w ten sposób: Wiem, że Bóg przygotował zupełną restytucję dla moich i dla innych dzieci, oraz dla całego ludzkiego rodzaju, ale przygotował to na przyszłość. Nie jestem pewny, czy Bóg już teraz okaże w tej sprawie pewne błogosławieństwa; gdybym w ogóle modlił się o te rzeczy, to uczyniłbym pewne ograniczenia w mojej modlitwie, jak również w moich myślach, mówiąc: "Panie, pomimo, że proszę Cię o to w modlitwie, jednak Twoja niech będzie wola, a nie moja." Nie uważam aby w takiej modlitwie i w takich warunkach było coś złego, zwłaszcza gdybym mówił: "Panie, nie wiem, czy nastał już czas, w którym upodobało się Tobie udzielić mojemu dziecku pewnej miary restytucji, dlatego całą sprawę pozostawiam w Twoich rękach. Modlę się, aby o ile to jest zgodne z Twoją wolą, błogosławieństwo takie stało się udziałem mojego dziecka. Ojcze, nie proszę dla siebie żadnych praw restytucji, ponieważ poświęciłem wszystkie moje ziemskie i restytucyjne prawa, dlatego nie chcę niczego dla siebie." Moja prośba odnosiłaby się tylko o błogosławieństwo dla tego dziecka, które jest przedmiotem modlitwy.

KPiO 1913; ang: 325