Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

USPRAWIEDLIWIENIE - Wstrzymujący się od poświecenia.

Jeżeli osoba jest usprawiedliwiona, miłuje prawdę i sprawiedliwość, chce być przyjemną Niebieskiemu Ojcu, i potem przychodzi do wyrozumienia obecnej Prawdy i do rozróżnienia między usprawiedliwieniem i uświęceniem, a potem rozważnie zadecyduje by się nie poświęcić, ale jest zadowolona by pozostać na ludzkim poziomie, czy Pan wysłuchuje jej modlitwy potem gdy owa osoba doszła do tego punktu, jeżeli stara się przezwyciężać słabości ciała i prosi Pana o pomoc? W jakim stopniu Pan dopomaga jej i jak długo mogą tacy pozostawać w usprawiedliwionym stanie?

Odpowiadam, że usprawiedliwienie z wiary jest jedynym usprawiedliwieniem jakie Bóg postanowił podczas obecnego czasu, i przez, "usprawiedliwienie z wiary" taka osoba jest policzona za sprawiedliwą, czyli doskonałą. Boskim celem w dostarczeniu tego przypisanego usprawiedliwienia jest aby przez to dać tej osobie sposobność do poświecenia siebie, by tym sposobem stać się współofiarą z Panem Jezusem Chrystusem jako członek Jego ciała, z tego wynika, że usprawiedliwienie nie jest dla świata w ogóle, ale tylko dla tych, którzy pragnę, zbliżyć się do Boga w tym celu by uczynić z siebie ofiarę z naszym Panem.

Rozumiałbym więc, że od czasu gdy dana osoba zadecydowała nie poświęcić się, byłaby uważaną, z Pańskiego punktu zapatrywania na zewnątrz klasy, którą Pan zamierzył by korzystała ze sposobności i że taka osoba przyjęła łaskę Bożą nadaremnie, w tym znaczeniu, że nie była chętna by jej użyć. Uważam, że taka osoba postąpiłaby dobrze gdyby uznała się zupełnie za usuniętą z pod Boskiego specjalnego zarządzenia w obecnym czasie. Miałaby ona jeszcze, wraz z światem ludzkości, sposobność do restytucji. Lecz naszą myślą jest, że nie będzie się jej powodzić tak dobrze w następnym wieku, jak niektórym, co mieli mniej sposobności i mniej przywileju w obecnym czasie. Ci, którzy mieli wiele światła, mają stosunkowo więcej odpowiedzialności, i ci, którzy odrzucają wiele światła, mogą się spodziewać więcej karania.

KPiO 1909; ang: 396