Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

USPRAWIEDLIWIENIE - Przez kogo?

Kto czyni usprawiedliwienie - Jehowa czy Jezus?

Zarówno Jehowa jak i Jezus usprawiedliwiają. Apostoł mówi: "Bóg jest, który usprawiedliwia" (Rzym. 8:33). Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w krew Jezusa. Usprawiedliwienie Boże zostało zgotowane krwią Jezusową. Usprawiedliwienie Boże nie było zamierzone dla nikogo inaczej jak tylko przez krew Jezusa. Trzeba było aby Chrystus umarł zanim ktokolwiek mógł być usprawiedliwiony. Apostoł powiada: "Z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował." (Żyd. 2:9). Z tych, którzy żyli przed Chrystusem, nikt nie otrzymał innego usprawiedliwienia jak tylko warunkowego, bez względu na to kto to był. Istotne usprawiedliwienie zależne było od tego, co Jezus uczyni na krzyżu.

Bóg jest Tym, który usprawiedliwia, ponieważ Bóg był tym, który potępił. Nie Jezus oddał Adama na próbę. Adam nie zgrzeszył przeciwko Jezusowi ani przeciwko jakiemukolwiek prawu Jezusa, lecz zgrzeszył przeciwko Zakonowi Ojca, przeciwko Sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwość Boża wydała wyrok przeciwko Adamowi. Dlatego Adam nie może być usprawiedliwiony dopóki Sprawiedliwości Boskiej nie stanie się zadość. Zanim możemy być usprawiedliwieni, musimy dojść do pewnego stanu sami, a potem musimy mieć Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Ten Orędownik jest wielkim Arcykapłanem, którego Bóg przeznaczył do tej służby. Bóg przyjmuje nas na podstawie dzieła pojednania tegoż Arcykapłana.

KPiO 1916; ang: 410