Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

URIM I TUMIM - Boska odpowiedź.

W jaki sposób Bóg odpowiadał przez Urim i Tumim?

Nikt nie wie na pewno Jak to było czynione. Napierśnik noszony przez arcykapłana, na którym znajdowało się dwanaście drogich kamieni z napisem jednego z pokoleń na każdym kamieniu, był prawdopodobnie zabierany przez arcykapłana do miejsca Najświętszego, gdy jakie zapytanie było przedstawiane Bogu. Na przykład: Czy mamy iść do wojny, czy nie iść? Czy mamy czynić to czy owo? Przypuszczanym jest, że w Świątnicy Najświętszej, w jakiś sposób dawana była odpowiedź, może przez to, że kamienie napierśnika błyszczały, czy jakkolwiek; jednak wszystko to jest tylko domysłem, pewności w tym niema żadnej. Odpowiedź miała być tylko, tak albo nie. Gdyby kamienie pozostały ciemnymi, to miało być, nie; gdyby błyszczały, to tak, w odpowiedzi na przedstawione pytanie. Jeżeli pytanie dotyczyło pewnego pokolenia, to kamień przedstawiający dane pokolenie błyszczałby albo pozostawał ciemnym. Jednak wszystko to jest tylko domysłem.

KPiO 1911; ang: 728