Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UCISK - Ilość pobitych.

Czy w Piśmie Świętym znajduje się jaka informacja jak wielu, w proporcji do mieszkańców: ziemi, zabitych zostanie w czasie wielkiego ucisku?

Ja nie wiem o żadnej takiej informacji. Wyciągamy tylko wnioski z niektórych Pism, że wiele ludzi umrze w tym czasie ucisku, lecz nie wiemy nic co wskazywałoby, że polowa całej ludności, lub coś około połowy. Co do mnie, to nie zdaje mi się koniecznym spodziewać się, że bardzo dużo umrze. Możemy mieć dosyć wielki ucisk bez uśmiercania zbyt wielu ludzi. Rozmyślając o francuskiej rewolucji, mamy przykład gdzie znaczna liczba ludzi poniosła śmierć, a o innych jest powiedziane, że imiona ich zostały wybite; to znaczy, że ich tytuły, urzędy i wysokie stanowiska zostały zniszczone. Tacy zostali zniszczeni w znaczeniu ich dostojeństwa, zaszczytu i stanowiska. Gdy zaś wspomnimy na figuralny ucisk narodu żydowskiego, to znajdujemy opisy, że bardzo dużo zginęło w czasie oblężenia i zburzenia Jeruzalemu. Zatem trzeba nam będzie zaczekać i zobaczyć jak właściwie będzie w onym wielkim ucisku; i mamy nadzieję, że znajdować się będziemy w gronie tych, co będą to widzieli z drugiej strony zasłony. "Czujcie, abyście byli godni ujść tego wszystkiego co ma przyjść na świat i stanąć przed Synem Człowieczym."

KPiO 1911; ang: 718