Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UCISK - Czy niektórzy przeżyją?

"Jako postanowiono ludziom raz umrzeć" (Żyd. 9:27). W świetle tego tekstu, jak będzie możliwym aby niektórzy przeszli przez okres wielkiego ucisku i pozostali przy życiu?

Pytający nie zrozumiał tego tekstu Pisma świętego. Tekst ten nie stosuje się do umierania ludzkości. Postanowionym było Najwyższemu Kapłanowi aby umarł obrazowo, będąc reprezentowanym w zabitym cielcu; potem on mógł wejść do Świątnicy i do miejsca Najświętszego, a następnie wyjść i błogosławić lud.

(Br. Russell odnosił się tu do typowych ofiar w Cieniach Przybytku.)

Biorąc to pytanie z innego punktu zapatrywania, moglibyśmy przytoczyć tekst: "Jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się Ich stało grzesznymi, a przez posłuszeństwo jednego, wiele się Ich stało sprawiedliwymi." - Jeżeli ten wyrok zapadł na cały świat, ponieważ wszyscy są grzeszni i niedoskonali, to jak można mówić, że niektórzy nie będą potrzebowali wejść do grobu? Z Boskiego punktu zapatrywania cała ludzkość określana jest jako umarła. Do pewnego młodzieńca, który chciał być naśladowcą Pana po pogrzebaniu swego ojca, Jezus rzeki: "Niechaj umarli grzebią umarłych swoich." Którzy to umarli? Cały świat, czyli wszyscy ludzie. Ty zostałeś ożywionym przez dostąpienie usprawiedliwienia do żywota. Inni, którzy nie przeszli z śmierci do żywota, są już umarłymi. Przy wtórym przyjściu Pana oni będą wciąż umarłymi. W miarę jak dochodzić będą do harmonii z Nim, podnoszeni będą z śmierci. Zabierze cale tysiąc lat zanim wszyscy uwolnieni zostaną z śmierci w zupełności aż dopiero przy końcu Tysiąclecia.

KPiO 1909; ang: 717