Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TYTUŁY WŁASNOŚCI - Rekordy tytułów własności w Tysiącleciu.

Czy ziemskie tytuły własności majątkowej będą uznawane w Tysiącleciu, po czasie ucisku?

Jest bardzo trudną rzeczą określić do jakiego stopnia tytuły własności majątkowej będą miały wartość po czasie wielkiego ucisku, ponieważ nie wiemy do jakiego stopnia te rekordy będą zniszczone. Bardzo trudno jest mówić o sprawie, która jest tak niewyraźna i o której niema zapisków w Piśmie świętym. Przypuszczamy, że po wprowadzeniu Tysiąclecia sprawy będą toczyć się prawie tak samo jak przedtem, ale świat znajdować się będzie jakoby w stanie sparaliżowanym, zbity i bolejący z powodu wielkiego ucisku. Pan nasz mówi o tym przez usta proroka: "Uspokójcie się i wiedzcie, żem Ja Bóg." To będzie pierwsza lekcja, jakiej świat się nauczy. Będzie to surowa ale bardzo wartościowa nauka dla narodów. Rozumiemy, że śmierć będzie w dalszym ciągu panować do pewnego stopnia na świecie i że jedynym miejscem, w którym objawiać się będzie życie i restytucja, będzie naród Izraelski, pod Nowym Przymierzem. Wciąż i zawsze będzie prawdą, że "Ten, kto ma Syna, ma żywot, a kto nie ma Syna, nie ma żywota." Narody pogańskie, które nie zastosują się do Królestwa Niebieskiego, nie będą dopuszczone do specjalnych błogosławieństw, jakie na podstawie Nowego Przymierza przychodzić będą na lud Izraelski.

W miarę jak inne narody będą widzieć błogosławieństwa spływające na naród Izraelski, one także zapragną uczestniczyć w tych łaskach i będą mówić do siebie: "Idźmy do domu Pańskiego a On powiedzie nas ścieżkami swoimi."

Co do tytułów własności po czasie wielkiego ucisku sądzę, że jest to zbyt nieokreślona kwestia aby nad nią rozprawiać. To jednak mogę powiedzieć, że człowiek, który był właścicielem jakiejś posiadłości, będzie miał do niej tyle prawa co ktokolwiek inny.

KPiO 1909; ang: 221