Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TYPY - Mocniejsze słowo niż figura albo obraz.

Jaka jest różnica pomiędzy słowami typ, figura i obraz?

Jest znaczne pokrewieństwo pomiędzy tymi słowami. Dla niektórych ludzi one wszystkie znaczą to samo; dla innych będzie cokolwiek różnicy w znaczeniu. Typ jest figurą i jest także obrazem, nakreślonym do wyprowadzenia pewnych ważnych spraw i szczegółów, jako Boskie zarządzenie.

Figura jest mniej dokładną reprezentacją albo określeniem spraw niż typ. Abraham otrzymał Izaaka od śmierci w figurze (Żyd. 11:17-19); to jest, tam była obrazowa ilustracja poleczona z tą sprawą, lecz nie tak wyraźna jak w typie.

Obraz, figura albo przypowieść ma wagę i wartość według charakteru osoby, która uczyniła obraz albo przypowieść odpowiednio do swej istotnej zasługi. Typ byłby ponadto wszystko w tym, że jest jaśniejszym określeniem i obejmuje Boskie przewidzenie i zrządzenie. Bóg daje typy. Człowiek może dać obrazy, figury albo przypowieści.

Przypowieść jest figura; jest słownym obrazem, lecz nie jest typem. Ona nie ma tej akuratności jak typ. Użylibyśmy słów przypowieść i obraz w ten sam sposób; bo nie widzimy różnicy.

Typ jest akuratnym wzorem swego antytypu, tak jak drukarskie czcionki odpowiadają temu, co jest wydrukowane z nich. Izaak był typem na Chrystusa; Rebeka, jego żona, typem na Oblubienicę Chrystusa; Ismael, syn Abrahama z niewolnicy Sary, był typem na naród Izraelski, rozwinięty pod Przymierzem Zakonu, którego typem była Hagar, niewolnica.

KPiO 1916; ang: 722