Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TYPY - Czy pozafigury następują zaraz po figurach?

Czy figura, czyli typ, zawsze jest zastąpiony pozafigurą natychmiast?

Myśl nasza jest, że winniśmy się spodziewać, iż figura będzie zastąpiona pozafigura i można się spodziewać, iż nastąpi natychmiast; jak na przykład, spożycie baranka Wielkanocnego w figurze, będąc uznane za ostatnie przez Jehowę, figura ta zastąpioną została natychmiast przez pozafigurę, Jezusa, Baranka Bożego, który został ukrzyżowany tego samego dnia jak przypadała doroczna Wieczerza Wielkanocna. Figura cielca i kozła Pańskiego, jako ofiar za grzech w żydowskim Dniu Pojednania, była zastąpiona przez pozafigurę tak prędko, jak figuralne ofiary zostały odrzucone przez Ojca, kiedy dom żydowski został pusty, tuż przed śmiercią Jezusa. - Mat. 23:37-38; Luk. 13:34-35.

Znowu, gdy pomyślimy o Izaaku jako typie na Chrystusa, to myślimy o nim jako o typowym dziedzicu Obietnicy Bożej, uczynionej Jego ojcu Abrahamowi. Bóg powiedział Abrahamowi: "W nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi." Izaak był cielesnym nasieniem Abrahama według tej Obietnicy; i Izaak trwał przez wiek żydowski w tym, iż był reprezentowany w dzieciach Izraela, jego cielesnych potomkach. Tym sposobem był uznanym nasieniem Abrahama aż do czasu gdy Jezus stał się Duchowym Nasieniem. Wtedy cielesne nasienie zostało odcięte, a prawdziwe Nasienie Abrahama, w którym jest ześrodkowana Obietnica, nie było cielesnym nasieniem, lecz duchowym. Jezus nie był pozafiguralnym nasieniem Abrahama kiedy się narodził na świat - ale dopiero wtedy gdy został spłodzonym z ducha świętego, co uczyniło Go pozafigura Izaaka od tego czasu. Od narodzenia Chrystusa na duchowym poziomie w Boskiej naturze, członkowie Jego Ciała są w procesie rozwoju. Tak więc ten duchowy Izaak rozpoczął wypełniać figurę jako pozafigurę w osobie Jezusa, kiedy Ten stał się duchowym nasieniem i nadal nim jest w członkach Swego Ciała, którzy zajęli miejsce figury. Tym sposobem figura łączy się z pozafigurą.

KPiO 1916; ang: 721