Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TYPY - Adam, Melchizedek.

W jaki sposób ta zasada zastępowania figury przez pozafigurę może być zastosowana do Adama i Melchizedeka?

W sprawie Melchizedeka apostoł Paweł wyjaśnia, że kapłaństwo jego nie miało początku ani końca, obrządek tego kapłaństwa miał trwać, z czego wynika, że kapłaństwo jego nie przeminęło, aż pozafiguralne nastąpiło. Apostoł wykazuje szczególnie, że Melchizedek był bez ojca i bez matki w kapłaństwie - "zostaje kapłanem na wieki," on pozostał kapłanem aż do zakończenia figury przez pozafigurę. On był typem na większego Melchizedeka, którym jest Chrystus, Głowa i ciało. Jezus "stal się Najwyższym Kapłanem na wieki (literalnie, na cały wiek) według obrządku Melchizedeka." - Hebr. 6:20.

Co do Adama, to nie wiemy aby Słowo Boże mówiło o nim jako o typie. Apostoł nie wystawia kontrastu pomiędzy Adamem a Jezusem, ale mówi o Adamie pierwszym i wtórym. Chrystus wielce się różni od Adama. Adam był nieposłusznym Bogu, gdy zaś Chrystus był w zupełności posłusznym. Adam zawiódł, Jezus zwyciężył. Apostoł mówi (1 Kor. 15:47), że wtóry Adam jest Sam Pan z nieba. Pierwszy Adam nadal pozostaje głową ludzkiej rodziny. Wciąż jeszcze mówimy o nim: Ojciec Adam. Wtóry Adam nie rozpocznie swego dzieła prędzej aż w Tysiącleciu, gdy stanie się wtórym Ojcem całego rodzaju, zajmując miejsce pierwszego Adama. On nie jest jeszcze wtórym Adamem; ale będzie nim.

Pomiędzy licznymi tytułami Pana naszego Jezusa jest takie tytuł: "Ojciec Wieczności." Ten to Ojciec Wieczności będzie następca Adama, który był tylko doczesnym ojcem swego rodzaju, nie mogącym zapewnić życia swemu potomstwu. W słusznym czasie On Wtóry Adam stanie się odrodzicielem ludzkiej rodziny.

KPiO 1916; ang: 712