Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TRZECIA CZĘŚĆ - Przez ogień - którzy?

"I wwiodę i onę trzecią część do ognia a wypławię je jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złoto." (Zach. 13:9). Kto jest tą trzecią częścią?

Nie możemy wiedzieć na pewno czy to prorocze wypowiedzenie odnosi się do naszego czasu. Pan mógł mieć na uwadze pewne postępowanie z cielesnym Izraelem. Skłaniamy się do myślenia, że On odnosił się do naszego czasu, lecz nie jesteśmy tego pewni. Niektóre prorockie zdania, zdaje się, iż są stosowane tylko do czasu, w których one były dane, a inne zdaje się mają podwójne zastosowanie - częściowo za stosowane tam i częściowo tu. Teraz przypuśćmy. Iż to miało zastosowanie do czasu ucisku, do którego się zbliżyliśmy; do której klasy odnosiłoby się to? Proroctwo mówi o trzech rożnych częściach; lecz nie mówi o trzech równych częściach; jedna z nich może być bardzo liczna klasa, a druga bardzo małoznaczna liczba, lecz oni są tylko podzieleni na trzy klasy.

To można rozumieć w różny sposób, i wszystkie z nich są w harmonii z Pismem świętym. Jak na przykład, można mówić, że pierwszą klasą są ci, którzy będą z wybranych; drugą, ci, którzy pójdą na wtórą śmierć; i trzecia, Wielkie Grono, i cała ludzkość, która wejdzie w czas ucisku. Z tych możemy uczynić trzy klasy. Albo możemy uczynić trzy klasy w inny sposób: Może powiecie Maluczkie Stadko, Wielkie Grono, i świat ludzkości, i wypuścić klasę wtórej śmierci w całości. Oba z tych zastosowań są właściwe i w harmonii z innymi Pismami. Przeto, nie potrzebujemy się sprzeczać wcale z kimkolwiek kto przyjmuje jeden albo drugi pogląd z nich. Cokolwiek jest w harmonii z Pismami, zgadzamy się, iż ma prawo do zastosowania. Za tym to może się odnosić do ludzkości, która przejdzie przez czas wielkiego ucisku. Pan przeprowadzi ich przez oczyszczający wpływ tego czasu, co przebudzi ich i będzie miało bardzo oczyszczający wpływ na nich, ucząc ich wielu różnych lekcji, których oni nie chcą się uczyć w obecnym czasie - tak jak Kościół był nauczany wielu lekcji, których świat nie przyjmuje teraz. Jak na przykład Pan przedstawia, że On oczyszcza nas tak, jak złoto i srebro jest czyszczone. To jest prawdą co się tyczy nas, i tak samo wielki ucisk, będzie oczyszczającym wpływem na świat i na Wielkie Grono.

KPiO 1908; ang: 712