Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TRÓJCA - Pogląd pastora Russella.

Proszę podać twój pogląd na Trójcę?

Ja bym miał życzenie, ażeby ten brat był podał ten tekst Pisma św. Lecz powiem, że ja nie znalazłem żadnego tekstu Pisma świętego od księgi Rodzaju do Objawienia, któryby wzmiankował o Trójcy, a jeżeli ktokolwiek znalazł taki tekst, miałby on wielką wartość dla mnie, więc chciałbym wiedzieć gdzie się znajduje. Za taki tekst zaraz dałbym dziesięć dolarów. Ja nie mogę znaleźć żadnych odnośników do Trójcy w Biblii. Możecie ją znaleźć w śpiewnikach i w innych książkach teologicznych, lecz w Biblii ich nie znajdziecie. Jest tylko jeden tekst Pisma świętego, który jakoby zawierał tę myśl - nie mówi on jednak tego - 1 Jan 6:7-8 - gdzie czytamy: "Albowiem trzej są, którzy świadczą, na niebie: Ojciec, głowo i duch święty, a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej ku jednemu są." Co to znaczy? Byłoby to bardzo śmiesznym tak jak się to czyta. Jest to jedna z tych rzeczy, gdzie starano się stworzyć Trójcę w dawnych czasach, a nie mając żadnego tekstu Pisma św. na to, starali się sfabrykować jeden i jak zwykle uczynili z tego tylko łataninę. Co ten tekst mówi? "Trzej są, którzy świadczą na niebie." O czym oni świadczą? Że Jezus jest Synem Bożym? Kto świadczy w niebie, że Jezus jest Synem Bożym? Ojciec, Syn i duch, świadczą w niebie, że Jezus jest Synem Bożym? Czy zachodzi potrzeba, aby świadczyli o tym? Czy aniołowie są w potrzebie tego świadectwa? Wyobraźcie sobie. Ojciec, Syn i duch święty, przechadzając się po niebie i świadcząc aniołom, że Jezus jest Synem Bożym! Jak śmieszne! Te słowa są dodane do tekstu. Opuszczamy te słowa i czytamy: "A trzej są, którzy świadczą, woda, duch i krew, a d trzej ku jednemu są." W ten sposób czytamy ten tekst bez dodanych słów. Te słowa były dodane tak dalece jak nam wiadome jest około siedemset lat po czasie gdy te słowa były prawdopodobnie używane. Proszę mnie źle nie rozumieć. Ja w zupełności wierzę w taką Trójcę, jaką przedstawia Biblia. Biblia mówi o Ojcu i ja w to wierzę; Biblia mówi o Synu, ja i w to wierzę, i Biblia mówi o duchu świętym i ja również w to wierzę. Ja wierzę we wszystko, co mówi Biblia. A jeżeli ktokolwiek znajdzie tekst, który mówi o Trójcy, ja będę i w to wierzył.

KPiO 1911; ang: 716