Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TOŻSAMOŚĆ - W Wieku Tysiąclecia.

Proszę wytłumaczyć czy tożsamość każdej jednostki ludzkiej będzie zachowana przez cały wiek Tysiąclecia i potem?

Według mego rozumienia będzie zachowana tożsamość każdej Indywidualnej jednostki; znaczy to, że wszyscy tak będą zachowani, z wyjątkiem tych, którzy pójdą na wtóra śmierć. Nie mogę powiedzieć, że znam jakieś wyjątki Pisma świętego, które zaświadczyłyby to; jest to jedynie logiczny wniosek. Bóg postępuje z nami jako z indywidualnymi jednostkami, nie odnosi się do nas jako do kawałków drzewa, metalu albo czegoś, co nie posiada inteligencji, lecz jako do indywidualnych, osobistych inteligencji, posiadających ciała aby można je odróżnić jako osoby. Przeto wierzymy, że tak zawsze będzie. Nie spodziewamy się aby w przyszłości rzeczy były gorsze niż są obecnie, ale że kiedy przyjdzie to, co jest doskonale, rzeczy, które obecnie są tylko po części, nie będzie.

KPiO 1913; ang: 335