Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

TERAŹNIEJSZA PRAWDA - Definicja.

Co jest "teraźniejszą prawdą" i co znaczy być w prawdzie?

Odpowiadam, że teraźniejsza, prawda byłaby taka prawda, która w danym czasie byłaby szczególnym poselstwem lub faktem, na który Bóg chciałby skierować uwagę Swego ludu. Na przykład, gdybyśmy obecnie głosili, że ma przyjść potop, to nie byłoby teraźniejszą prawdą, lecz było nią w czasach Noego. Noe kazał to, co było na czasie wtedy; a obecnie teraźniejszą prawdą jest ta prawda, która stosuje się do naszych czasów, do żniwa wieku Ewangelii i do chwalebnego poranku nowej dyspensacji - wszystko, co stosuje się do tego, jest w tym znaczeniu teraźniejszą prawdą.

Są w tym i takie, prawdy, które zawsze są właściwe, jak prawdy o dobrotliwości, wielkości, miłości, sprawiedliwości, mądrości i potędze Ojca Niebieskiego; o przyjściu Jezusa na ten świat i o Jego śmierci za grzeszników. Te prawdy są zawsze na czasie; lecz przez teraźniejszą prawdę rozumiemy przeważnie te zarysy prawdy, które stosują się więcej do czasów teraźniejszych aniżeli do innych. Zatem w odpowiedzi na to pytanie rozumiałbym, że teraźniejszą prawda na czas obecny jest poselstwo żniwa, że żyjemy przy końcu wieku Ewangelii, kiedy Bóg ma wnet zebrać Swe klejnoty i królestwo Chrystusowe ma być ustanowione. Być w prawdzie znaczyłoby więc posiadać znajomość o tych rzeczach, wierzyć w nie i współdziałać w rozpowszechnianiu tegoż poselstwa na czasie.

KPiO 1911; ang: 548