Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATAN - Jego związanie a śmierć.

Gdyby szatan został związany w roku 1914, czy śmierć by wtedy ustała, a w żywych czy nastąpiłaby zmiana ku lepszemu?

Odpowiadam: Nie. Związanie szatana nie jest daniem zdrowia ludziom. Szatan oznacza tu przeciwne wpływy, stawienie ciemności za światłość i odwrotnie. Te wpływy będą kompletnie związane, gdy światło prawdy rozprószy ciemność.

Jednak, co do przywrócenia zdrowia i powstrzymania chorób i śmierci, zrozumieniem moim jest że to nastąpi według Boskiego zarządzenia, pod Nowym Przymierzem i że przymierze to uczynione będzie z narodem Izraelskim i tylko ci co będą szczerego serca dostąpią błogosławieństwa. W miarę jak naród Izraelski dostępować będzie Boskich błogosławieństw, inne narody widząc to powiedzą: "Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg Swoich." Wszystkie Boskie błogosławieństwa spływać będą pod zarządzeniami nowego przymierza i przez Izraela, tak że inne narody będą mogły przyłączyć się. Prorok Pański powiedział, że na narody które nie chciałyby przyjść do Jeruzalemu, nie będzie padał deszcz. Czy ktoś chciałby to rozumieć jako deszcz literalny, czy jako błogosławieństwo, wiemy iż Bóg sprawi że deszcz ten padać będzie tak długo, aż napełni całą ziemię do głębokości oceanu. Lecz błogosławieństw tych dostępować będą tylko ci co dochodzić będą do harmonii z Bogiem i z nowym przymierzem. Ktokolwiek ignorowałby Boskie zarządzenia, ponosiłby cierpienia, a nie Boskie błogosławieństwo.

Widząc powodzenie narodu Izraelskiego, inni będą przyłączać się i każda osoba, pragnąca Boskich błogosławieństw, wchodzić będzie pod nowe przymierze z Izraelem. Abrahamowi powiedział Bóg: "Ojcem wielu narodów postanowiłem cię." Narody, przez przyłączenie się do Izraela, staną się jakoby dziećmi Abrahamowymi. Wszyscy będą musieli się złączyć z cielesnym Izraelem, coś w ten sposób jak cudzoziemcy w tym kraju bywają naturalizowani, gdy otrzymają papiery obywatelskie, co czyni ich Amerykanami, czyli obywatelami Stanów Zjednoczonych. Podobnie będzie i naonczas; albowiem tylko pod Izraelskim nowym przymierzem ludzkość dostąpi błogosławieństw Bożych. Przypominam wami 16 rozdział proroctwa Ezechiela: "Przywrócę więźniów ich, to jest więźniów Sodomy i córek jej i więźniów Samarii i córek jej; tedyć też przywiodę pojmanych więźniów twoich w pośrodku ich... i dam ci je za córki, ale nie według przymierza twego." Nie według przymierza starego, ale według nowego, pod którego zarządzenie wejdą także inne narody, jako te przybrane córki Izraela. Pan wskazuje tu na błogosławieństwa restytucji.

KPiO 1909; ang: 621