Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATAN - Względem związania.

Czy szatan jest wiązany obecnie? Jeżeli tak, to jakimi przewodami? Jak on będzie rozwiązanym przy końcu Tysiąclecia?

Ja myślę że szatan jest wiązany. Nie byłoby jednak dobrze być zbyt dogmatycznym względem, tego obrazowego wyrażenia; lecz gdy spoglądam na świat, spostrzegam, że rzeczy o których Pismo mówi, że pochodzą od szatana, nieprzyjaciela Boga i prawdy, bywają wiązane codziennie. Na przykład, szatański wpływ w sprzedaży trunków jest wiązany. Rad jestem to widzieć. Niektórzy patrzą inaczej na tę sprawę lecz ja myślę, że oni zajmują mylny pogląd. Niektórzy myślą, że jesteśmy przeciwni ruchowi wstrzemięźliwości, ponieważ nie przyłączamy się do tego ruchu, lecz my sympatyzujemy z wszystkim co jest dobre. Powód, że nie przyłączamy się do tego ruchu jest ten, że rozumiem iż Pan ma coś ważniejszego dla mnie do wykonania. To jednak nie znaczy, że jesteśmy przeciwni. Powinniśmy sympatyzować z wszelkimi reformami jakie podejmowane są na ziemi, czyli z wszystkim co jest pomocnym dla ludzi w ich postępowaniu.

Co do mnie to niekiedy czuję się jakoby brać udział w tych dobrych działaniach; lecz Pan dał mi dosyć innej pracy, tak, że nie mam czasu do czego innego oprócz zlecenia, jakie Pan powierzył mi dla domu wiary, a nie dla świata. To zlecenie trzyma mnie w stałym zajęciu. Wiek obecny jest przeznaczony najwięcej dla rozwoju Kościoła. Jednakowoż mamy być w sympatii z każdym dobrym uczynkiem pomiędzy ludźmi, nie sprzeciwiać się, ale raczej radować, że ludzie starają się czynić dobrze. Trochę mi przykro że nie czynią tego w sposób właściwy, ale sympatyzuję z ich pobudką i dobrą intencją. Nie powinniśmy przeszkadzać w żadnej dobrej pracy, ale, jak to Pismo Święte mówi; "Dobrze czynić wszystkim a najwięcej domownikom wiary."

Według mojego wyrozumienia, wpływ szatański jest wiązany tym ruchem prohibicyjnym i innymi podobnymi ruchami, oraz wszelkimi takimi rzeczami, które rozjaśniają ludzkie umysły i dają im lepsze pojęcie o istniejących warunkach. Zdaje mi się, że w krótkim czasie okażą się pewne rzeczy w Europie odnośnie tych rządów, które mienią się być królestwami Chrystusowymi i w miarę jak oczy ludów zaczną się otwierać na tę jak i inne sprawy, okowy ciemnoty i błędu będą rozrywane. Szatańskie wpływy rozszerzane są przeważnie przez różne błędy i podtrzymywane są różnymi narzędziami. Szatan jest wiązany w proporcji jak prawda się rozszerza; ponieważ w ten sposób wolność jego jest ograniczana.

Ten proces wiązania musi dojść dosyć daleko, zanim czas wielkiego ucisku nastąpi. Mocarz domu musi być związany zanim dobra jego mogą być rozchwytane. Wszystkie obecne instytucje tego świata są szatańskimi dobrami i urządzeniami. Dobra te zostaną splądrowane w czasie anarchii, która przygotuje serca ludzkie na przyjęcie królestwa Chrystusowego. Zanim anarchia przyjdzie, szatan musi być związany. Jakie będą następstwa tego związania? Upadek Babilonu będzie dowodem, że szatan został już prawie zupełnie związanym. On współpracuje bardzo gorliwie z kościelnymi systemami i z fałszywymi naukami. Ich upadek będzie dowodem jego związania.

Kiedy to nastąpi? Nie zaraz. To związanie zdaje się mieć pewną łączność z uderzeniem wód Jordanu, lecz zanim wody Jordanu zostaną uderzone, wojna musi się zakończyć. Po wojnie systemy kościelne będą miały znaczne powodzenie przez pewien czas. Opróżnione królestwa ziemskie będą zabiegać o pomoc tych systemów i otrzymają ją. Kaznodzieje różnych denominacji zachęcają młodzież do wojny. W Wielkiej Brytanii i w Australii kaznodzieje Ewangelii Chrystusowej rekrutują ochotników do wojska. Czynią co tylko mogą, aby zachęcać ludzi do wojny i popierania jej. Niekiedy nawet występują ni kazalnicę w wojskowym mundurze. Rządy to lubią.

Kościół i stan skupiają się coraz więcej. One polegają jedno na drugim, więc w czasie potrzeby złączą się z sobą dość ściśle. Wtedy te nominalne kościoły staną się dość wybitne i kościelnictwo otrzyma wielką władzę; a ci co nie będą chcieli łączyć się z nimi uznani zostaną za anarchistów. Wodzowie tych systemów powiedzą: "Czemu ty nie przyłączasz się do tych szeregów, jak to czynią wszyscy inni?" I o takich powiedzą: "Ty jesteś anarchistą!" Następnie niełaskawie patrzyć będą na takich, co nie pospieszą za ogólnym prądem i nazywać ich będą nieprzyjaciółmi. W miarę pouczania ludności o prawdzie ludzie będą prawdę coraz więcej poznawać. Jako wynik tego nastąpi ostatecznie wielki rozdział pomiędzy ludźmi, a w końcu upadek Babilonu. Ludność zobaczy że Babilon przedstawia tylko niektóre zasady moralności, lecz wcale nie przedstawia chrześcijaństwa. Można to już teraz zauważyć w świecie do pewnego stopnia.

Rzeczywiste chrześcijaństwo nie jest odpowiednio rozumiane, oprócz tylko przez kilku tych, co poznają prawdę; lecz przez rozpowszechnianie prawdy i przez wynikły z tego podział wód, chrześcijaństwo upadnie. Nieco później można będzie spodziewać się podziału owych dwóch klas w Kościele. To będzie oznaczać prześladowanie. Wielkie Grono, niechętne ponosić prześladowanie, odpadnie, a Małe Stadko zostanie z czasem zabrane w wichrze do nieba. Być może iż stanie się to podczas anarchii, około tego czasu, gdy Babilon upadnie. Podział ludności przyjdzie najprzód, potem prześladowanie Kościoła. Nieco później nastąpi upadek Babilonu i ucisk rozszerzy się na cały świat. Babilon upadnie przed upadkiem królestw, ponieważ w Księdze Objawienia czytamy, że królowie ziemi stać będą z daleka i widzieć będą upadek Babilonu i dym jego pogorzeliska. To zdaje się wskazywać, że oni nie pospieszą Babilonowi z pomocą. Poznają, że masy ludu obróciły się przeciwko kościelnictwu. Naonczas ludność zapewne będzie w takim humorze iż będzie chciała pozbyć się także i nas. Krótko po upadku Babilonu, pożar anarchii obejmie cały świat.

KPiO 1916; ang: 625