Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

SZATY - Znaczenie szat chwały i ozdoby.

Czy było jakieś znaczenie w tym fakcie, ze Arcykapłan, po spełnieniu ofiar w Dniu Pojednania zdejmował szaty swoje w Miejscu Świętym i pozostawiał je tam, aby ubrać się w szaty chwalebne i ozdobne, wtedy wychodził aby błogosławić lud?

Arcykapłan przez cały obecny Wiek Ewangelii przeprowadza dzieło ofiary; nie tylko wtedy gdy ofiarował Samego Siebie, ale także przez cały ten wiek On stale jest Kapłanem ofiarującym a chociaż przeszedł poza zasłonę, wciąż jest że tak powiemy, w lnianych szatach ofiarnych i Jego drugorzędne ofiarowanie, pozafiguralnego kozła, zostanie dokonane w szatach lnianych, gdy wejdzie za zasłonę i przedstawi krew Ciała swego, którym jest Kościół, przy końcu pozafiguralnego Dnia Pojednania, kiedy to Kościół dopełni swoją część ofiary Chrystusowej. Pan nasz, jako Arcykapłan, wówczas po raz drugi pokropi krwią, czyli zasługą Ubłagalnię, pieczętując przez to Nowe Przymierze i zastosowując swoją zasługę "za wszystkich ludzi."

Uczyniwszy to, Pan wyjdzie aby błogosławić lud, lecz wtedy nie będzie On już więcej w ofiarnych szatach lnianych. Zmiana zostanie dokonana niezauważona przez świat. Ostatnie, co świat zobaczy, będzie wejście kapłanów po dokonaniu dzieła ofiarnego obecnego czasu, wieku Ewangelii, a pierwsze co świat zobaczy w nowej dyspensacji, będzie okazanie się Najwyższego Kapłana w chwale i piękności - w "szatach chwalebnych." Nie, że ludzie zobaczą to oczyma cielesnymi, a raczej że chwała Jego objawi się przez udzielenie błogosławieństw nowego przymierza Izraelowi i światu, a to objawienie chwalebnych rzeczy, wyobrażone przez różne szaty Arcykapłana, odbywać się będzie przez cały wiek Tysiąclecia. Znaczenie tych różnych szat, efodu itp. wypełni się wówczas w chwalebnym dziele Pomazańca.

Początek tej chwalebnej manifestacji będzie w czasie ucisku, o jakim czytamy: "Wszyscy płakać będą nad nim." Będzie to właśnie objawienie Jego potęgi w burzeniu rzeczy obecnego porządku, które spowoduje wielki ucisk, o jakim Pismo Święte mówi, że nastąpi przy końcu obecnego wieku i przy zapoczątkowaniu wieku Tysiąclecia. Tak więc ukazanie się w chwale nastąpi w różnych fazach, ale wszystkie one będą na chwalebnym poziomie; żadna faza nie będzie na poziomie ofiarnym obecnego wieku.

W tym obrazowym znaczeniu co do szat Kapłana, rozumiemy, że Arcykapłan wyobrażał całe Kapłaństwo, tak kapłanów niższych, jak i Głowę, że Głowa nie potrzebowała nakrycia, gdy zaś okrycie lnianymi szatami przedstawiało zasługę Chrystusową, przypisaną nam, członkom Ciała jego, których Ojciec przyjmuje i usprawiedliwia a których niedoskonałości pokryte są przez Niego. Rozumiemy, że biała szata przedstawia szczególnie nasz udział w tym obrazie; że Arcykapłan wychodzący w chwale wyobraża w znacznym stopniu chwałę Kościoła w związku z jego Głową, jak to czytamy: "Nie objawiło się jeszcze czym będziemy, ale wiemy, iż gdy On się objawi podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak jakim jest." W innym miejscu Pismo Święte mówi, że będziemy Jego chwalebnym Ciałem, czyli Jego Ciałem w chwale i że "będziemy uwielbieni wraz z Nim."

KPiO 1910; ang: 85